Tham số URL

Một cách để chuyển thông tin về nhấp chuột thông qua URL của nhấp chuột đó.

 • Bạn có thể chèn tham số URL vào URL của mình để URL theo dõi thông tin về nhấp chuột.
 • Tham số URL được tạo thành từ khóa và giá trị được tách riêng bằng dấu bằng (=) và được kết hợp bằng ký hiệu và (&).
 • Tham số đầu tiên luôn đứng sau dấu chấm hỏi trong URL.
  • Ví dụ: http://example.com?product=1234&utm_source=google
 • Tham số URL có thể nằm trong URL cuối cùng, mẫu theo dõi hoặc thông số tùy chỉnh của quảng cáo.
 • Bạn có thể sử dụng ba loại tham số URL khác nhau trong AdWords:
  • Tham số URL chung chuyển thông tin đến trang web của bạn.
   • Ví dụ: http://example.com?productid=1234 sẽ đưa người nào đó trực tiếp đến trang của sản phẩm 1234 trên trang web của bạn.
  • Tham số theo dõi URL chung ghi lại thông tin theo dõi về quảng cáo của bạn, nhưng không do Google tạo.
   • Ví dụ: http://example.com?utm_source=google sẽ sử dụng tham số chung (“utm_source=xyz”) ghi lại trang web mà người nào đó từ đó đến.
  • Tham số ValueTrack ghi lại thông tin về quảng cáo của bạn dựa trên tham số bạn sử dụng.
   • Chúng đại diện cho giá trị trong tham số URL (ví dụ: “{network}” trong tham số URL “network={network}”). Tham số {network} sẽ ghi lại mạng mà từ đó nhấp chuột đến (Mạng tìm kiếm hoặc Mạng hiển thị) trong URL trang đích của quảng cáo của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *