Tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo của bạn

Tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo của bạn
Sau khi quảng cáo được thiết lập và bắt đầu chạy, đến một lúc nào đó, bạn có thể muốn ngừng chúng. Nếu đang chạy quảng cáo cho áo khoác len ở Hoa Kỳ, bạn có thể không cần quảng cáo chạy vào mùa hè. Tuy nhiên, đến tháng 10, bạn có thể muốn quảng cáo này chạy trở lại. Bằng cách tạm dừng quảng cáo, bạn có thể lưu quảng cáo cho sau này mà không cần phải viết lại và gửi quảng cáo để xem xét lại.

Bài viết này chỉ cho bạn cách tạm dừng hoặc tiếp tục một quảng cáo hoặc nhiều quảng cáo cùng lúc.

Cách tạm dừng hoặc tiếp tục một quảng cáo
Bạn có thể tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo từ tab Quảng cáo trong tab Chiến dịch. Dưới đây là cách thực hiện:

Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
Nhấp vào tab Quảng cáo.
Nhấp vào biểu tượng trạng thái, nằm ở cột bên cạnh quảng cáo của bạn (nếu quảng cáo của bạn được bật, biểu tượng đó sẽ là dấu chấm màu xanh lá cây).
Chọn trạng thái Bị tạm dừng trong menu thả xuống để tạm dừng quảng cáo của bạn. Chọn trạng thái Đã bật trong menu thả xuống để tiếp tục quảng cáo của bạn.
HÃY DÙNG THỬ
Cách tạm dừng hoặc tiếp tục nhiều quảng cáo
Bạn có thể tạm dừng hoặc tiếp tục nhiều quảng cáo cùng lúc từ tab Quảng cáo. Dưới đây là cách thực hiện:

Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
Nhấp vào tab Quảng cáo.
Chọn các hộp kiểm bên cạnh quảng cáo bạn muốn tạm dừng hoặc tiếp tục.
Check multiple ads
Ở phía trên cùng của bảng quảng cáo, hãy nhấp vào menu thả xuống Chỉnh sửa.
Change ad status
Chọn trạng thái Tạm dừng trong menu thả xuống để tạm dừng quảng cáo của bạn. Chọn trạng thái Bật trong menu thả xuống để tiếp tục quảng cáo của bạn.
HÃY DÙNG THỬ
Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi hàng loạt đối với nhiều chiến dịch, quảng cáo, nhóm quảng cáo và nhiều mục khác, thì bạn có thể cần sử dụng tải lên hàng loạt. Với tải lên hàng loạt, bạn có thể tải xuống bảng tính, thực hiện thay đổi ngoại tuyến, sau đó tải lên để các thay đổi có hiệu lực cùng một lúc.
Lưu ý
Bạn kiểm soát quảng cáo của mình. Bạn có thể tạm dừng quảng cáo của mình trong bất kỳ khoảng thời gian nào bạn thích và bạn có thể tiếp tục quảng cáo khi bạn muốn.
Quảng cáo của bạn sẽ không tích lũy chi phí trong khi bị tạm dừng.
Mẹo
Hãy thử sử dụng các quy tắc tự động để tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo đáp ứng các điều kiện cụ thể, chẳng hạn như quảng cáo đặc biệt cho một sự kiện khuyến mại — điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian. Tìm hiểu thêm

Trả lời