Tài khoản người quản lý

Tài khoản người quản lý

>> Tạo tài khoản người quản lý AdWords
>> Tạo và quản lý chiến dịch từ tài khoản người quản lý của bạn
>> Điều hướng và tổ chức tài khoản người quản lý của bạn
>> Điều hướng thanh toán từ tài khoản người quản lý
>> Giới thiệu về chia sẻ thẻ và danh sách
>> Thiết lập chia sẻ thẻ và danh sách tiếp thị lại
>> Theo dõi hiệu suất nhiều tài khoản từ tài khoản người quản lý của bạn
>> Giới thiệu về theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản
>> Giới thiệu về thanh toán tổng hợp
>> Sử dụng danh sách từ khóa phủ định trên các tài khoản của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *