200 Title – headlines câu view – P1

200 Title – headlines câu view – (P1) hay nhất mọi thời đại. Hãy biến hóa theo cách của bạn. 1. Cảnh báo: Những điều bạn phải biết về ____________ 2. 4 cách để tăng […]

Bạn cần đảm bảo Headlines của mình tạo ra sự ảnh hưởng

Thời đại công nghệ, nhanh rất nhanh, vì vậy đọc cũng rất nhanh. Headlines cần có sự ảnh hưởng hoặc tạo ra ấn tượng ban đầu trong 5s. Hãy đảm bảo Headlines của mình tạo […]