Quang Hải bị lộ tin nhắn, người hack facebook bị xử lý như thế nào trong luật mới?

Quang Hải bị lộ tin nhắn, người hack facbook bị xử lý như thế nào trong luật mới hiện nay? Dưới đây là một số thông tin tham khảo để tránh vấp phải bị xử lý hình sự.

Theo luật hiện hành Việt Nam, ngoài hình thức phạt hành chính theo Nghị định 15/2020, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” đối với người chiếm đoạt quyền kiểm soát và đưa những bí mật đời tư của người khác.

Quang Hải bị lộ tin nhắn, người hack facebook bị xử lý như thế nào trong luật mới?

Điều 288, Bộ luật Hình sự về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” quy định:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 50 đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 100 đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của Cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tiền từ 30-200, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:
a) Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điều 117, 155, 156 và 326 của Bộ luật này;
b) Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó;
c) Hành vi khác sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông;
c) Thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên;
d) Gây thiệt hại 500 triệu đồng đồng trở lên;
đ) Xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự sát;
e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại của Việt Nam;
g) Dẫn đến biểu tình.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20-200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Tóm lại, việc để lộ tin nhắn của Quang Hải ngoài việc bị xử lý hành chánh, còn đối mặt với bản án hình sự. Qua đây, chúng ta cũng rút kinh nghiệm để tránh lộ tin nhắn nhạy cảm như Quang Hải.

Trả lời