Quảng cáo Trang

Tìm khách hàng mới và giữ liên hệ với khách hàng hiện tại bằng cách quảng cáo Trang doanh nghiệp trên Facebook.
Quảng cáo Trang doanh nghiệp trên Facebook để tăng thêm đối tượng.


Tạo đối tượng tích cực và quan tâm đến doanh nghiệp của bạn
Sau khi đã thiết lập Trang Facebook, bạn có thể tạo đối tượng bao gồm những người quan tâm tới những gì bạn cung cấp. Mọi người có thể thích Trang của bạn và đăng ký nhận thông báo khi bạn đăng nội dung cập nhật, giúp bạn tiếp cận khách hàng và khiến khách hàng luôn nghĩ đến doanh nghiệp của bạn trước tiên.

Thu hút thêm lượt thích cho Trang sẽ giúp bạn:
Cho mọi người biết toàn bộ thông tin về doanh nghiệp của mình và những gì mà doanh nghiệp cung cấp.
Dễ dàng cập nhật cho mọi người về sản phẩm và sự kiện mới.
Tìm khách hàng mới hiệu quả hơn.

Cách phát triển đối tượng của Trang
Mời bạn bè
Mời những người bạn quen biết có thể thực sự quan tâm tới doanh nghiệp thích Trang Facebook của bạn là cách bắt đầu tuyệt vời. Họ có thể hỗ trợ bạn bằng cách tương tác với bài viết và chia sẻ nội dung của bạn. Đối tượng ban đầu này giúp bạn tạo dựng uy tín, xây dựng danh tiếng và quảng bá doanh nghiệp của mình ngay lập tức.

Chào đón khách hàng
Bạn có thể dễ dàng mời những người bạn đang cộng tác thích Trang của mình. Chỉ cần tải địa chỉ email của họ lên hoặc nhập danh bạ của bạn từ các dịch vụ email phổ biến như iCloud, Outlook và Yahoo.
Tìm hiểu thêm về mời khách hàng tới Trang của bạn

Giao tiếp với khách hàng mọi lúc, mọi nơi
Trang Facebook của bạn giúp mọi người dễ dàng tìm hiểu thêm về những gì bạn cung cấp và liên hệ với bạn.

Kết nối trên Messenger
Mọi người có thể giao tiếp với doanh nghiệp của bạn trên Facebook thông qua Messenger và đó là cách linh hoạt, thuận tiện để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Tìm hiểu thêm về nhắn tin

Liên tục trò chuyện
Duy trì hoạt động trên Trang bằng cách trả lời bình luận về bài viết của bạn. Khi mọi người biết bạn đang tương tác với họ, họ có nhiều khả năng cảm thấy được kết nối với doanh nghiệp hơn.
Tìm hiểu về đăng và quảng cáo bài viết

Trả lời