Quản lý quảng cáo

Sau đây là 4 cách tuyệt vời để quản lý và đánh giá quảng cáo trên Facebook.

Cách nào phù hợp với bạn?
Tạo quảng cáo tuyệt vời trên Facebook mới chỉ là khởi đầu. Bạn cũng sẽ muốn đánh giá hiệu quả, số người tiếp cận và chất lượng của quảng cáo. Các công cụ quản lý quảng cáo trên Facebook của chúng tôi cung cấp cho bạn một số cách để thực hiện việc này, dựa trên số lượng và loại quảng cáo mà bạn đang chạy. Xem quảng cáo nào có hiệu quả và quảng cáo nào không, đồng thời thử nghiệm với các hình ảnh và tiêu đề khác nhau để đánh giá quảng cáo nào có phản hồi tốt nhất. Chúng tôi cũng mang đến cho bạn khả năng tạo và quản lý quảng cáo ngay từ điện thoại, dù bạn ở bất cứ đâu.

Trình quản lý quảng cáo
Sử dụng các tính năng mạnh mẽ của Trình quản lý quảng cáo để phân tích kết quả và thực hiện thay đổi sáng suốt cho quảng cáo và chiến dịch.

Trong Trình quản lý quảng cáo, bạn có thể:
Nhanh chóng sao chép quảng cáo, nhóm quảng cáo và chiến dịch quảng cáo.
Chỉnh sửa tất cả cài đặt quảng cáo, chẳng hạn như nhắm mục tiêu và ngân sách, từ một nơi.
Xem tất cả số liệu quan trọng với bạn, ngay từ một chế độ xem hợp nhất.
Tùy chỉnh đồ thị và bảng để xem số liệu quan trọng nhất với bạn.

Ứng dụng Trình quản lý quảng cáo
Với ứng dụng Trình quản lý quảng cáo dành cho iOS và Android, bạn có thể giám sát các quảng cáo hiện tại hoặc tạo quảng cáo mới từ bất cứ đâu.

Tải ứng dụng xuống miễn phí trên App Store hoặc Cửa hàng Google Play và:
Tạo quảng cáo.
Chỉnh sửa quảng cáo hiện có.
Theo dõi hiệu quả quảng cáo.
Nhận thông báo đẩy.

Power Editor
Power Editor là công cụ dành cho các nhà quảng cáo cần kiểm soát quảng cáo, nhóm quảng cáo và chiến dịch một cách cụ thể và dễ hiểu.

Sử dụng Power Editor, bạn có thể:
Tạo và chỉnh sửa nhanh nhiều quảng cáo.
Tìm kiếm và lọc quảng cáo để chỉ tìm thông tin bạn cần.
Quản lý số lượng quảng cáo bạn chạy và đối tượng của bạn hiệu quả hơn.
Theo dõi hiệu quả dựa trên những số liệu quan trọng nhất đối với bạn.

Trình quản lý doanh nghiệp
Trình quản lý doanh nghiệp cho phép nhà quảng cáo quản lý tất cả tài khoản quảng cáo, Trang, ứng dụng và quyền của họ ở một nơi.

Với Trình quản lý doanh nghiệp, bạn có thể:
Tạo và quản lý các tài khoản quảng cáo riêng biệt.
Di chuyển dễ dàng giữa Trình quản lý quảng cáo và Power Editor.
Có được cái nhìn tổng quan hoặc các chế độ xem chi tiết về chi tiêu cho quảng cáo và số lần hiển thị.
Cho phép quyền truy cập cụ thể, dựa trên vai trò vào các tài khoản quảng cáo, Trang và ứng dụng của mình.

Thực hiện được nhiều việc hơn với quảng cáo trên Facebook.

Trả lời