Quản lý ngân sách của bạn

Quản lý ngân sách của bạn
Việc quản lý ngân sách sẽ giúp bạn kiểm soát chi phí quảng cáo và tận dụng tối đa đầu tư AdWords của mình. Hiểu cách phân phối ngân sách của bạn và có được hướng dẫn về cách đặt ngân sách hàng ngày cho chiến dịch của bạn.

>> Giới thiệu về ngân sách chiến dịch
>> Đặt ngân sách cho chiến dịch của bạn
>> Tránh để ngân sách hàng ngày bị cạn
>> Lý do chi phí có thể vượt quá ngân sách trung bình hàng ngày của bạn
>> Tìm ngân sách được đề xuất cho chiến dịch của bạn
>> Quản lý ngân sách được chia sẻ trên các chiến dịch

Trả lời