Quản lý danh sách sản phẩm

Quảng cáo mua sắm cho phép các nhà bán lẻ có kết nối tài khoản AdWords và Google Merchant Center để quảng bá khoảng không quảng cáo sản phẩm trong kết quả Tìm kiếm của Google bằng cách sử dụng hình ảnh, giá và quảng cáo sản phẩm.Tìm hiểu cách Quảng cáo mua sắm hoạt động và cách bạn có thể làm cho chúng hoạt động cho bạn.

Giới thiệu về Chiến dịch mua sắm và Quảng cáo mua sắm

>> Giới thiệu về Chiến dịch mua sắm và Quảng cáo mua sắm
>> Thành phần tạo nên Quảng cáo mua sắm
>> Yêu cầu đối với Chiến dịch mua sắm
>> Liên kết Merchant Center và AdWords
>> Xem dữ liệu sản phẩm Merchant Center trong AdWords

Thiết lập Chiến dịch mua sắm

>> Tạo Chiến dịch mua sắm
>> Quản lý Chiến dịch mua sắm với nhóm quảng cáo
>> Quản lý Chiến dịch mua sắm với nhóm sản phẩm
>> Sử dụng Chiến dịch mua sắm để quảng cáo khoảng không quảng cáo địa phương
>> Thiết lập Google Analytics cho trang mặt tiền cửa hàng địa phương
>> Sử dụng nhãn tùy chỉnh cho Chiến dịch mua sắm
>> Sử dụng mức độ ưu tiên chiến dịch cho Chiến dịch mua sắm
>> Sử dụng từ khóa phủ định cho Chiến dịch mua sắm
>> Sử dụng URL theo dõi động
>> Thực hiện thay đổi hàng loạt đối với Chiến dịch mua sắm

Theo dõi hiệu suất Chiến dịch mua sắm

>> Theo dõi và tối ưu hóa Chiến dịch mua sắm của bạn
>> Giới thiệu về đặt giá thầu tự động cho chiến dịch Mua sắm
>> Sử dụng trình mô phỏng đấu giá với Chiến dịch mua sắm
>> Khắc phục sự cố với Chiến dịch mua sắm

Trả lời