Quản lý cài đặt đối tượng nâng cao

Quản lý cài đặt đối tượng nâng cao
Bạn có thể tinh chỉnh thêm cài đặt đối tượng để đặt những nhóm người cụ thể hơn mà bạn muốn quảng cáo của mình tiếp cận. Tìm hiểu cách loại trừ các đối tượng không liên quan hoặc kết hợp các danh sách tiếp thị lại để tiếp cận đối tượng tùy chỉnh.


>> Loại trừ các đối tượng cụ thể khỏi nhắm mục tiêu của bạn
>> Tạo danh sách kết hợp tùy chỉnh

Trả lời