Phương tiện – Media

Tất cả các tập tin bạn đã tải lên được liệt kê trong Thư Viện Nội Dung Đa Phương Tiện, với những tập tin mới nhất hiển thị đầu tiên. Bạn có thể sử dụng thẻ Tùy Chọn Màn Hình để tùy biến cách hiển thị màn hình này.

You can narrow the list by file type/status or by date using the dropdown menus above the media table.

Bạn có thể xem phần đa phương tiện trong một giao diện lưới hoặc danh sách gồm các cột. Chuyển qua lại giữa các chế độ xem này bằng việc sử dụng các biểu tượng bên trái phía trên phần đa phương tiện.

THAO TÁC CÓ THỂ THỰC HIỆN

Di chuột lên trên một hàng sẽ hiển thị các liên kết: Biên Tập, Xóa Vĩnh Viễn, và Xem. Bấm vào Biên Tập hoặc tên tập tin đa phương tiện sẽ hiển thị một màn hình đơn giản để chỉnh sửa siêu dữ liệu của tập tin đó. Bấm vào Xóa Vĩnh Viễn sẽ xóa tập tin khỏi thư viện nội dung đa phương tiện (cũng như tất cả các bài viết đang sử dụng tập tin đó). Xem sẽ đưa bạn tới trang mặt trước hiển thị tập tin đó.

THÊM TẬP TIN

Bạn có thể tải lên nội dung đa phương tiện tại đây mà không cần tạo bài viết trước. Điều này cho phép bạn tải tập tin lên để sử dụng với bài viết và trang tĩnh vào lúc khác và/hoặc để có liên kết cố định tới tập tin nào đó mà bạn muốn chia sẻ. Có ba lựa chọn tải tập tin lên:

Kéo và thả các tập tin của bạn vào ô phía dưới. Cho phép nhiều tập tin cùng lúc.
Bấm vào Chọn Tập Tin sẽ mở ra cửa sổ liệt kê các tập tin trên máy tính của bạn. Chọn Mở sau khi bấm vào tập tin bạn muốn sẽ kích hoạt một thanh trạng thái tại màn hình công cụ tải lên.
Quay lại với Công cụ tải lên của trình duyệt bằng cách bấm vào liên kết phía dưới khu vực kéo và thả.

ĐÍNH KÈM TẬP TIN

If a media file has not been attached to any content, you will see that in the Uploaded To column, and can click on Attach to launch a small popup that will allow you to search for existing content and attach the file.

Trả lời