Phiên đấu giá

Quy trình xảy ra với mỗi tìm kiếm của Google để quyết định xem quảng cáo nào sẽ xuất hiện cho tìm kiếm cụ thể đó và thứ tự mà những quảng cáo đó sẽ hiển thị trên trang.

Mỗi khi quảng cáo AdWords đủ điều kiện để xuất hiện cho tìm kiếm, quảng cáo sẽ trải qua phiên đấu giá quảng cáo. Phiên đấu giá xác định liệu quảng cáo có thực sự hiển thị hay không và quảng cáo sẽ hiển thị ở vị trí quảng cáo nào trên trang.
Dưới đây là cách phiên đấu giá hoạt động:
Khi có ai đó tìm kiếm, hệ thống AdWords sẽ tìm tất cả các quảng cáo có từ khóa khớp với tìm kiếm đó.
Từ những quảng cáo đó, hệ thống bỏ qua bất kỳ quảng cáo nào không đủ điều kiện, như quảng cáo nhắm mục tiêu đến quốc gia khác hoặc bị từ chối.
Trong số những quảng cáo còn lại, chỉ những quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo đủ cao mới có thể hiển thị. Xếp hạng quảng cáo là kết hợp của giá thầu, chất lượng quảng cáo và tác động dự kiến của các tiện ích mở rộng và định dạng quảng cáo khác.

Điều quan trọng nhất cần nhớ là ngay cả khi đối thủ cạnh tranh của bạn đặt giá thầu cao hơn bạn, bạn vẫn có thể giành được vị trí cao hơn — ở mức giá thấp hơn — với từ khóa và quảng cáo có liên quan cao.
Vì quá trình đấu giá được lặp lại cho mỗi tìm kiếm trên Google, mỗi phiên đấu giá có khả năng có kết quả khác nhau tùy thuộc vào đối thủ cạnh tranh tại thời điểm đó. Vì vậy, việc bạn thấy một số biến động trong vị trí của quảng cáo trên trang và quảng cáo của bạn hiển thị hay hoàn toàn không hiển thị là điều bình thường.

Trả lời