Phân phối quá

Sự kiện bình thường khi tích lũy chi phí trong một ngày nhiều hơn số tiền trong ngân sách hàng ngày trung bình của bạn. Tuy nhiên, AdWords ngăn không cho chiến dịch của bạn chi tiêu quá trong cả tháng.

Phân phối quá có thể giúp bù lại cho những ngày mà lưu lượng truy cập chậm và quảng cáo của bạn không nhận được nhiều hiển thị quảng cáo. Dưới đây là cách: để đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ việc hiển thị quảng cáo vào ngày phổ biến, Google có thể sử dụng nhiều tiền hơn trong ngân sách của bạn vào một số ngày và ít hơn vào những ngày khác. Khi điều này xảy ra, tổng chi phí hàng ngày của bạn có thể tăng thêm 20% so với ngân sách hàng ngày trung bình của bạn.
Tuy nhiên, hệ thống của chúng tôi đảm bảo rằng sau toàn bộ tháng dịch vụ, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn giới hạn tính phí hàng tháng — số ngày trung bình trong một tháng (30,4) nhân với ngân sách hàng ngày trung bình của bạn.
Nếu Google phân phối quá quảng cáo quá nhiều và bạn tích lũy nhiều chi phí hơn ngân sách cho phép trong thời hạn thanh toán hàng tháng thì khoản ghi nợ có thể tự động được áp dụng cho tài khoản của bạn.
Lưu ý rằng đối với những chiến dịch bị tạm dừng ở giữa tháng hoặc chiến dịch không chạy đủ một tháng, bạn có thể thấy sự khác biệt giữa ngân sách hàng ngày trung bình và tổng chi phí của mình.

Trả lời