Open Site Explorer

Điểm mạnh của Open Site Explorer là chương trình tự động sắp xếp danh sách link theo thứ tự những link uy tín, chất lượng cao đứng trước, các link chất lượng thấp hơn xếp sau. Bên cạnh đó, công cụ cung cấp cho bạn những dữ liệu liên quan đến mạng xã hội như: Số lượng share trên Facebook, số lượng like Facebook, số lượng Tweets, Số lượng G+… Chức năng này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn tìm những domain mạnh nhất, những trang web mạnh nhất

Open Site Explorer’s Metrics and Social:

Bạn sử dụng chức năng này của OSE khi muốn xem những link chất lượng nhất của đối thủ đến từ đâu. Từ đây bạn có thể thể lựa chọn đặt link trên chính những website này hoặc nếu không được thì mô phỏng cách làm của đối thủ để đặt link trên các website tương tự.

2 thoughts on “Open Site Explorer”

Trả lời