Những tool cần biết quản trị website

Hãy tìm hiểu về những tool cần biết quản trị website. Có thể bạn đã từng dùng tất cả, cũng có thể các bạn chỉ sử dụng một vài công cụ. Hãy xem lại bạn đã dùng bao nhiêu tool để quản trị website của bạn rồi và hãy tìm hiểu thêm các công cụ chưa dùng.

 Google Chrome (inspect feature)

 Firebug

 SEObook Toolbar

 SEOmoz Toolbar

 USER Agent Switcher

 Web Developer Toolbar

 Ref Control

 Screaming Frog

 Xenu

 Microsoft IIS SEO toolkit

Hãy cố gắng nghiên cứu các tool này nhé các bạn. TMO sẽ viết về các tool này theo từng chuyên mục riêng về tool. Các bạn có thể xem tại đây!

Trả lời