Nhắn tin trên Trang

Giúp mọi người dễ dàng kết nối với doanh nghiệp của bạn bằng Messenger.


Tạo dựng mối quan hệ với khách hàng
Ngày càng có nhiều người trên thế giới kết nối thông qua nhắn tin tức thì—hơn 1 tỷ người dùng Facebook Messenger mỗi tháng.1 Đây là một cách thuận tiện để cho khách hàng biết rằng bạn đang lắng nghe và tạo kết nối cá nhân với họ. Tính năng này được tích hợp tự động với mọi Trang Facebook.

Bằng cách liên lạc qua Messenger, bạn có thể:
Trò chuyện với mọi người ngay từ Trang doanh nghiệp trên Facebook.
Trả lời riêng các câu hỏi hoặc những lo ngại của khách hàng về doanh nghiệp của bạn, đơn đặt hàng của họ hoặc bất cứ vấn đề nào khác.
Cho mọi người biết thời điểm bạn sẵn sàng trả lời tin nhắn, bình luận và tin nhắn trên Trang.

Liên lạc với khách hàng mọi lúc, mọi nơi
Messenger là một nơi tuyệt vời để trò chuyện nhằm lắng nghe ý kiến của khách hàng, trả lời câu hỏi của họ, cung cấp thông tin về doanh nghiệp cùng nhiều thông tin khác.

Bật nhắn tin
Khi bạn sẵn sàng bắt đầu nhận và trả lời tin nhắn, hãy bật tính năng nhắn tin trên Trang để khách hàng có thể bắt đầu trò chuyện với bạn.
Bắt đầu
Tìm hiểu cách bật tính năng nhắn tin

Cho mọi người biết rằng họ có thể gửi tin nhắn cho doanh nghiệp của bạn
Bạn có thể chạy quảng cáo nhận thức tại địa phương cùng nút kêu gọi hành động Gửi tin nhắn, chia sẻ liên kết Messenger cho phép mọi người bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn, đặt mã mà mọi người có thể quét để bắt đầu nhắn tin cho bạn hoặc tạo tên người dùng để mọi người có thể tìm kiếm doanh nghiệp của bạn trên Messenger.

Thông báo cho mọi người
Chạy quảng cáo nhận thức tại địa phương
Chia sẻ liên kết Messenger
Đặt mã Messenger
Tạo tên người dùng

Mẹo quản lý tin nhắn của bạn
Việc lập sẵn kế hoạch nhận và trả lời tin nhắn là rất quan trọng. Hãy sử dụng các hướng dẫn sau để liên lạc với khách hàng của bạn trên Messenger.

Bật tính năng nhắn tin khi bạn sẵn sàng
Sau khi bạn bật tính năng nhắn tin cho Trang của mình, mọi người sẽ gửi tin nhắn cho bạn và chờ đợi câu trả lời. Vì vậy bạn chỉ nên bật tính năng nhắn tin khi có thể cam kết trả lời tin nhắn.

Đặt lời chào
Với lời chào trên Messenger, bạn có thể hiển thị lời chào có thể tùy chỉnh trong cuộc trò chuyện mới trước khi gửi bất cứ tin nhắn nào. Điều này sẽ mang lại bầu không khí thân thiện và có thể cung cấp mọi thông tin bạn muốn mọi người biết trước khi họ nhắn tin cho bạn.

Đặt ra kỳ vọng với Trả lời nhanh
Hãy bật Trả lời nhanh để gửi câu trả lời tự động cho bất kỳ ai nhắn tin cho Trang của bạn. Bạn có thể sử dụng tính năng này để chào mừng khách hàng và cảm ơn họ vì đã liên hệ trước khi bạn có thể trực tiếp trả lời.

Sử dụng Tin nhắn vắng mặt nếu bạn không thể có mặt ở đó
Mỗi khi không ở gần máy tính hoặc điện thoại, bạn có thể bật Tin nhắn vắng mặt để cho khách hàng biết là bạn sẽ sớm trả lời. Điều này giúp giữ tỷ lệ trả lời của bạn và đặt ra kỳ vọng cho khách hàng.

Gửi tin nhắn phù hợp cho từng khách hàng
Hãy xem thẻ thông tin khách hàng để biết thông tin về khách hàng trước khi trả lời. Ngữ cảnh hiển thị cho bạn thời gian địa phương, nơi sinh sống, lịch sử đặt hàng và các thông tin khác về khách hàng đó. Điều này giúp bạn điều chỉnh tin nhắn phù hợp với họ.

Tin nhắn phải hữu ích và cụ thể
Tin nhắn của bạn không có giới hạn ký tự nhưng bạn vẫn nên tạo tin nhắn ngắn gọn và cụ thể. Hãy làm rõ câu hỏi bạn đang trả lời hoặc nội dung bạn đề xuất cho khách hàng.

Trả lời