Ngân sách tài khoản

Một tùy chọn mà bạn có thể chỉ định số tiền đã định mà bạn muốn tài khoản của mình chi tiêu trong khoảng thời gian đã định. Tùy chọn này có sẵn cho nhà quảng cáo sử dụng lập hóa đơn hàng tháng làm cài đặt thanh toán.

Lưu ý: Ngân sách tài khoản trước đây được gọi là ngân sách đặt hàng.
Để xem trạng thái của ngân sách bất kỳ, kể cả số tiền chi tiêu còn lại trong mỗi ngân sách, hãy điều hướng đến trang Thanh toán và nhấp vào Ngân sách tài khoản.
Tài khoản sẽ ngừng chạy quảng cáo nếu ngân sách cạn hoặc đến ngày kết thúc bạn đã đặt cho ngân sách của mình. Kiểm tra ngân sách tài khoản thường xuyên để đảm bảo quảng cáo của bạn tiếp tục chạy.
Nếu bạn đặt số tiền ngân sách thành “Không giới hạn”, tổng chi tiêu của bạn sẽ không bị giới hạn bởi ngân sách tài khoản, mà bởi ngân sách hàng ngày bạn đã đặt cho từng chiến dịch.
Nếu ngân sách có ngày kết thúc và một số tiền, chi tiêu hàng ngày sẽ vẫn bị kiểm soát bởi ngân sách hàng ngày, nhưng số tiền ngân sách là giới hạn bổ sung cho khung thời gian đã đặt.

Trả lời