Ngân sách hàng ngày: Định nghĩa

Số tiền bạn đặt cho mỗi chiến dịch quảng cáo để chỉ định số tiền trung bình bạn muốn chi tiêu mỗi ngày.

Bạn đặt ngân sách hàng ngày trung bình cho mỗi chiến dịch AdWords và sau đó hệ thống sẽ nhắm đến việc hiển thị quảng cáo nhiều nhất có thể cho đến khi ngân sách của bạn được đáp ứng.
Thông thường, quảng cáo của bạn sẽ ngừng hiển thị khi đạt đến ngân sách của ngày đó. Việc quảng cáo được hiển thị nhanh như thế nào trong một ngày nhất định được xác định bởi tùy chọn phân phối quảng cáo của bạn.
Có thể bạn sẽ phải trả ít hơn hoặc đôi khi nhiều hơn một chút so với số tiền ngân sách hàng ngày trung bình của bạn vào một ngày nhất định. Để giúp đảm bảo quảng cáo của bạn có thể chạy nhiều hơn một chút vào những ngày mà quảng cáo rất phổ biến, ngân sách hàng ngày của bạn được sử dụng như một mức trung bình: vào một ngày bất kỳ, bạn có thể nhận được chi phí nhiều hơn đến 20% so với ngân sách hàng ngày của mình, nhưng những ngày khác sẽ bị giới hạn với số tiền thấp hơn để bù lại số tiền đó. Điều này được gọi là phân phối quá.
Tuy nhiên, trong thời hạn thanh toán nhất định, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn số ngày trung bình trong một tháng (khoảng 30,4) nhân với ngân sách hàng ngày của mình. Đối với những chiến dịch bị tạm dừng ở giữa tháng hoặc chiến dịch không chạy đủ một tháng, bạn có thể thấy sự khác biệt giữa ngân sách hàng ngày trung bình và tổng chi phí của mình.

Trả lời