Mục tiêu hiệu suất: Định nghĩa

Mục tiêu bằng số dùng chung cho tất cả các chiến dịch trong một nhóm chiến dịch. Thiết lập mục tiêu hiệu suất cho phép bạn theo dõi hiệu suất của nhóm chiến dịch liên quan đến mục tiêu của mình.

Mục tiêu hiệu suất được tính toán bằng các số liệu cụ thể liên quan đến nhấp chuột hoặc chuyển đổi cho một nhóm chiến dịch duy nhất.
Thiết lập phạm vi ngày tùy chọn cho mục tiêu hiệu suất thậm chí còn cho phép bạn biết chi tiết hơn về mục tiêu mình đã thiết lập. Với dữ liệu hiệu suất đầy đủ, bạn cũng sẽ biết nhóm chiến dịch có đi đúng hướng để đáp ứng được mục tiêu của mình trước ngày kết thúc hay không.
Một nhóm chiến dịch duy nhất không được có nhiều mục tiêu hiệu suất với phạm vi ngày chồng chéo.
Mục tiêu hiệu suất chỉ khả dụng cho các nhóm chiến dịch (không khả dụng cho chiến dịch đơn lẻ).
Thiết lập mục tiêu hiệu suất khi bạn tạo nhóm chiến dịch hoặc trong tab “Mục tiêu hiệu suất” của nhóm chiến dịch hiện tại.

Trả lời