Mua quảng cáo trên Facebook

Quảng cáo trên Facebook hoạt động với mọi ngân sách và có sẵn để mua theo nhiều cách khác nhau.


Chi phí quảng cáo trên Facebook là bao nhiêu?
Bạn có thể chạy quảng cáo trên Facebook, Instagram và Audience Network với mọi ngân sách. Một số người dành thời gian uống cà phê mỗi ngày nhiều hơn là cho chiến dịch quảng cáo. Chi phí chính xác gắn liền với quảng cáo hiển thị cho mọi người được xác định trong đấu giá quảng cáo của chúng tôi. Để hiểu rõ hơn chi phí quảng cáo, hãy đọc về cách hoạt động của đấu giá quảng cáo trên Facebook.

Làm cách nào để mua quảng cáo?
Cách phổ biến nhất để mua quảng cáo cho Facebook, Instagram và Audience Network là thông qua một trong những công cụ quản lý quảng cáo của chúng tôi, Trình quản lý quảng cáo và Power Editor. Bạn mua quảng cáo bằng cách tạo quảng cáo và gửi tới đấu giá quảng cáo của chúng tôi

Bạn chịu trách nhiệm
Bạn thiết lập ngân sách và giá thầu. Chúng tôi sẽ không bao giờ chi tiêu hơn mức tối đa của bạn.

Dành cho mọi quy mô ngân sách
Quảng cáo được hiển thị cho những người có khả năng quan tâm để bạn gặt hái được kết quả.

Thanh toán cho hành động bạn muốn
Chọn mục tiêu của bạn—số lần hiển thị, số lượt chuyển đổi—và chỉ thanh toán cho mục tiêu đó.

Gửi quảng cáo tới đấu giá quảng cáo trên Facebook
Đấu giá quảng cáo xác định những quảng cáo nào sẽ được hiển thị cho những người nào. Với thông tin bạn cung cấp trong quá trình tạo quảng cáo, đấu giá sẽ hiển thị quảng cáo cho những người có khả năng quan tâm nhất—với mức giá bạn đặt hoặc thấp hơn chứ không bao giờ cao hơn.

Trong quá trình tạo quảng cáo, bạn đặt các thông số mà đấu giá sẽ sử dụng để phân phối quảng cáo tới mọi người, bao gồm:

Ngân sách
Bạn thiết lập ngân sách quảng cáo—tổng số tiền bạn muốn chi tiêu hàng ngày hoặc trong suốt chiến dịch—và có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể đặt giá thầu—số tiền tối đa mà bạn sẵn sàng thanh toán khi ai đó xem quảng cáo hoặc thực hiện hành động bạn muốn.

Đối tượng
Bạn cũng có thể chọn người bạn muốn cho xem quảng cáo. Bạn có thể sử dụng thông tin nhân khẩu học như độ tuổi, giới tính và thành phố hiện tại để kết nối với mọi người hoặc những thứ như sở thích, thiết bị hoặc hành động trước đây.

Nội dung
Cuối cùng, bạn quyết định giao diện của quảng cáo. Bạn có thể sử dụng văn bản, hình ảnh và video để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi bạn tạo quảng cáo, quảng cáo sẽ chuyển sang đấu giá quảng cáo nơi bắt đầu hiển thị cho mọi người.
Tìm hiểu cách hoạt động của đấu giá quảng cáo

Tùy chọn cho tất cả mọi người
Để giúp mọi doanh nghiệp và đại lý dễ dàng mua quảng cáo, chúng tôi có hai tùy chọn mua chuyên dụng. Những tùy chọn này cho phép các nhà quảng cáo, những người thường mua quảng cáo truyền hình và nhận thức về thương hiệu, mua quảng cáo trên Facebook, Instagram và Audience Network theo cách tương tự.

Tiếp cận & tần suất
Khi bạn muốn chiến dịch quảng cáo tiếp cận được hơn 200.000 người, loại mua tiếp cận và tần suất sẽ cho phép bạn phân phối quảng cáo có kiểm soát, dự đoán được ở mức giá cố định.
Tìm hiểu về Tiếp cận & tần suất

Điểm xếp hạng mục tiêu (TRP)
Nếu thường mua quảng cáo truyền hình qua Điểm xếp hạng mục tiêu, bạn có thể muốn mua quảng cáo video cho Facebook, Instagram hoặc Audience Network theo cách tương tự.
Tìm hiểu về loại mua TRP

Tạo quảng cáo để bắt đầu phát triển doanh nghiệp.

Trả lời