Lý do tiện ích quảng cáo của bạn không hiển thị

Lý do tiện ích quảng cáo của bạn không hiển thị
Đôi khi, các tiện ích mà bạn đã thêm không hiển thị cùng với quảng cáo của bạn. Điều này không nhất thiết có nghĩa là có sự cố gì đó với tiện ích của bạn. Ví dụ: khi bạn bật nhiều tiện ích cho quảng cáo, có một số lý do khiến một trong các tiện ích đó có thể hiển thị cho một số tìm kiếm và không hiển thị cho các tìm kiếm khác. Bài viết này cho bạn biết cách kiểm tra xem tiện ích có đang hiển thị hay không và mô tả lý do tại sao tiện ích có thể không hiển thị mọi lúc.

Kiểm tra xem tiện ích quảng cáo của bạn có đang hiển thị không
Tiện ích có thể được chấp thuận hoặc bị từ chối như quảng cáo và từ khóa. Tiện ích bị từ chối không hiển thị đồng thời cần được chỉnh sửa và gửi để xem xét lại.

Để kiểm tra xem liệu tiện ích quảng cáo có đang hiển thị cho một từ khóa cụ thể hay không, hãy sử dụng Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo.

Để kiểm tra trạng thái phê duyệt của tiện ích quảng cáo, hãy nhấp vào tab Tiện ích quảng cáo, chọn tiện ích bạn muốn xem từ menu thả xuống Chế độ xem. Kiểm tra cột Trạng thái để biết liệu tiện ích có được chấp thuận hay không và kiểm tra cột lần hiển thị (“H.thị”) để biết liệu tiện ích có nhận được lần hiển thị trong khoảng thời gian đã chọn hay không.

Mẹo
Bạn cũng có thể thêm cột Chi tiết chính sách vào chế độ xem thống kê của mình. Cột này sẽ hiển thị cho bạn các lý do khác có thể ngăn tiện ích của bạn hiển thị, bao gồm:
Lý do từ chối hoặc vấn đề chính sách khác
Lỗi xác thực do cài đặt tiện ích của bạn
Tại sao tiện ích của tôi không hiển thị mọi lúc?
AdWords hiển thị tiện ích của bạn dựa trên một số yếu tố:

Xếp hạng quảng cáo của bạn.
AdWords yêu cầu Xếp hạng quảng cáo tối thiểu (tính đến tiện ích) trước khi hiển thị tiện ích. Do đó, bạn có thể cần tăng giá thầu hoặc chất lượng quảng cáo (hoặc cả hai) để các tiện ích của bạn hiển thị.
Vị trí quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm của Google.

Có giới hạn về không gian khả dụng phía trên kết quả tìm kiếm của Google cho tiện ích quảng cáo. Quảng cáo ở vị trí cao hơn có cơ hội đầu tiên để sử dụng không gian này cho tiện ích.
Một số tiện ích chỉ hiển thị trong quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm thay vì phía dưới kết quả.
Các tiện ích quảng cáo khác mà bạn đã bật.
Trong mỗi phiên đấu giá, chúng tôi thường hiển thị kết hợp có hiệu suất cao nhất cũng như hữu ích nhất của tiện ích và định dạng đủ điều kiện.
Một số loại tiện ích có yêu cầu cụ thể để được hiển thị. Xem các mẹo bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết.

Xếp hạng người bán
Xếp hạng người bán có thể xuất hiện bên dưới hoặc bên cạnh URL hiển thị của quảng cáo. Khi hiển thị cùng với các tiện ích khác, xếp hạng người bán có xu hướng xuất hiện bên cạnh URL hiển thị.

Xếp hạng người bán dành cho người bán. Điều này có nghĩa là bạn phải cung cấp cho khách hàng hàng hóa hoặc dịch vụ có trả tiền hoặc cung cấp thị trường cho phép mua hoặc bán hàng hóa hoặc dịch vụ để đủ điều kiện cho xếp hạng người bán.

Nếu xếp hạng người bán của bạn không hiển thị, hãy thử các giải pháp sau:

Đảm bảo xếp hạng người bán của bạn được thêm vào chiến dịch trên Mạng tìm kiếm.
Kiểm tra quảng cáo của bạn trên Google.com, Google.co.uk, Google.de, Google.fr hoặc Google.nl. Đây là các quốc gia duy nhất nơi xếp hạng người bán khả dụng.
Đảm bảo bạn có ít nhất 150 đánh giá duy nhất trong 12 tháng qua và xếp hạng tổng hợp từ 3,5 sao trở lên trên Google mua sắm.
Ít nhất 10 trong số những đánh giá này phải bằng ngôn ngữ giao diện Google của khách hàng.
Xếp hạng người bán của Google Mua sắm bao gồm điểm xếp hạng chung cùng với các đoạn trong đánh giá của khách hàng từ trang web của bên thứ ba và Google Wallet.
Tìm hiểu thêm về xếp hạng người bán

Tiện ích liên kết trang web
AdWords hiển thị liên kết trang web dựa trên một số yếu tố, bao gồm:

Chất lượng và giá thầu CPC tối đa của từ khóa
Vị trí quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm của Google.
Mức độ liên quan của trang đích của quảng cáo và liên kết trang web.
Mức độ liên quan của các quảng cáo khác trên trang.
Tiện ích quảng cáo khác được bật trong chiến dịch của bạn.
Cụm từ tìm kiếm được sử dụng bởi khách hàng tiềm năng.
Dưới đây là cách cải thiện cơ hội hiển thị liên kết trang web của bạn:

Giữ cho văn bản liên kết trang web ngắn.
Thêm số lượng liên kết trang web tối đa bạn có thể thêm vào chiến dịch của mình. Thêm nhiều liên kết trang web hơn với các trang đích khác nhau vượt ra ngoài số lượng tối thiểu cần thiết (hai cho máy tính để bàn, một cho thiết bị di động) làm tăng cơ hội chúng sẽ hiển thị.
Tạo các liên kết trang web hướng khách hàng đến các trang có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
Đảm bảo URL liên kết trang web của bạn hướng đến các trang đích độc đáo, với nội dung độc đáo. Liên kết trang web trong chiến dịch trỏ đến cùng một nội dung sẽ không hiển thị.
Cải thiện Điểm chất lượng của từ khóa của bạn. Quảng cáo có nhiều khả năng xuất hiện cùng với liên kết trang web nơi quảng cáo có một vị trí ngay trên hoặc dưới kết quả tìm kiếm của Google và nơi từ khóa có Điểm chất lượng rất cao.
Hãy đảm bảo rằng tất cả các liên kết trang web của bạn đều được chấp thuận. Kiểm tra cột Trạng thái cạnh mỗi liên kết trang web để đảm bảo trạng thái là “Được chấp thuận”. Chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ liên kết trang web nào có trạng thái “Bị từ chối”.
Tiện ích chú thích
AdWords hiển thị chú thích dựa trên một số yếu tố, bao gồm:

Chất lượng và giá thầu CPC tối đa của từ khóa
Vị trí quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm của Google.
Mức độ liên quan của trang đích của quảng cáo và chú dẫn.
Mức độ liên quan của các quảng cáo khác trên trang.
Tiện ích quảng cáo khác được bật trong chiến dịch của bạn.
Cụm từ tìm kiếm được sử dụng bởi khách hàng tiềm năng.
Dưới đây là cách cải thiện cơ hội hiển thị chú dân của bạn:

Giữ cho văn bản chú dẫn ngắn gọn.
Tạo chú dẫn có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
Thêm số lượng chú dẫn tối đa mà bạn có thể vào chiến dịch của mình. Thêm càng nhiều chú dẫn có văn bản khuyến mại cụ thể càng tăng cơ hội hiển thị chú dẫn.
Cải thiện Điểm chất lượng của từ khóa của bạn. Quảng cáo có nhiều khả năng xuất hiện cùng với chú dẫn nơi quảng cáo có một vị trí ngay trên hoặc dưới kết quả tìm kiếm của Google và nơi từ khóa có Điểm chất lượng rất cao.
Đảm bảo chú thích của bạn tuân theo chính sách AdWords của chúng tôi. Kiểm tra cột Trạng thái bên cạnh mỗi chú thích để đảm bảo nó được chấp thuận và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ chú thích nào bị từ chối.
Tiện ích cuộc gọi (hoặc số chuyển tiếp Google)
Nhóm quảng cáo của bạn cần đạt số lượng nhấp chuột tối thiểu để có thể hiển thị số chuyển tiếp Google. Không có yêu cầu nhấp chuột tối thiểu để hiển thị tiện ích cuộc gọi, nhưng tiện ích có thể không hiển thị liên tục do không gian, chất lượng và những hạn chế khác.

Nếu bạn đã bật tiện ích cuộc gọi với số chuyển tiếp Google (có sẵn cho các số điện thoại ở những quốc gia đủ điều kiện), bạn có thể nhận được báo cáo chi tiết về số cuộc gọi đã gọi cho số đó. Tuy nhiên, để hiển thị số chuyển tiếp, tiện ích mở rộng cuộc gọi của bạn cần nhận được số lượng nhấp chuột tối thiểu trong khoảng thời gian bốn tuần.

Tiện ích vị trí
Tiện ích vị trí không chạy? Bạn có thể đã thiết lập bộ lọc không chính xác hoặc địa chỉ của bạn có thể không được đồng bộ hóa với Google Doanh nghiệp của tôi. Dưới đây là cách tiến hành đúng.

Đảm bảo tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi mà bạn đã liên kết có ít nhất một vị trí doanh nghiệp.
Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi (www.google.com.vn/business/).
Kiểm tra xem bạn có ít nhất một vị trí doanh nghiệp “Đang chờ xử lý” hoặc “Đang hoạt động” trong tài khoản của mình hay không.
Nếu bạn không có vị trí nào, hãy xem cách thêm và xác minh vị trí doanh nghiệp.
Nếu bạn có ít nhất một vị trí doanh nghiệp, hãy kiểm tra các bộ lọc của bạn.
Kiểm tra xem bộ lọc có khớp với vị trí doanh nghiệp của bạn hay không
Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
Nhấp vào tab Chiến dịch và chọn một trong số các chiến dịch của bạn.
Nhấp vào tab Tiện ích mở rộng quảng cáo.
Chọn Chế độ xem: Tiện ích vị trí từ menu thả xuống phía trên bảng tiện ích.
Nhấp vào “Tiện ích mở rộng chiến dịch” hoặc “Tiện ích mở rộng nhóm quảng cáo” để xem các bộ lọc bạn đã thiết lập.
Bạn sẽ thấy tên doanh nghiệp, danh mục và/hoặc các nhãn bạn đã sử dụng được liệt kê bằng chữ màu xám, dưới tên của tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi. Đảm bảo rằng các tên này khớp chính xác với các tên trong Google Doanh nghiệp của tôi.
Tiện ích mở rộng vị trí vẫn không thể hoạt động?
Bạn có thể cần cải thiện Xếp hạng quảng cáo hoặc chất lượng từ khóa để tiện ích mở rộng vị trí hiển thị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn được trợ giúp giải quyết sự cố của mình.

Tiện ích đánh giá
Tiện ích đánh giá là các trích dẫn chính xác hoặc được diễn giải từ một bài đánh giá tích cực, giải thưởng hoặc lời khen tặng có thể xuất hiện bên dưới Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của bạn.

Đánh giá xuất hiện trên Mạng tìm kiếm của Google với thiết bị máy tính để bàn và máy tính bảng. Đánh giá sẽ không hiển thị với các chiến dịch trên Mạng hiển thị hoặc trên các thiết bị di động.

Chỉ một đánh giá sẽ xuất hiện cùng lúc với quảng cáo của bạn. Nếu bạn gửi nhiều đánh giá, chỉ đánh giá được phê duyệt đầu tiên sẽ được phân phát cùng với quảng cáo của bạn. Bạn có thể sử dụng cùng một đánh giá cho nhiều chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

Để kiểm tra trạng thái phê duyệt của đánh giá, hãy chuyển đến tab Tiện ích quảng cáo và chọn Tiện ích đánh giá từ trình đơn thả xuống Chế độ xem. Cột “Trạng thái” cho bạn biết đánh giá của mình được chấp thuận hay bị từ chối. Nếu đánh giá bị từ chối, hãy kiểm tra chính sách tiện ích đánh giá của chúng tôi để tìm hiểu cách khắc phục vấn đề.

Trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng bạn được phép sử dụng đánh giá cụ thể trong quảng cáo của mình. Nhà xuất bản của đánh giá đang được nhà quảng cáo sử dụng có thể yêu cầu xóa nội dung của mình khỏi tiện ích đánh giá bằng cách điền vào Biểu mẫu chọn không tham gia dành cho nhà xuất bản tiện ích đánh giá. Khi biểu mẫu được gửi, mất khoảng 1-2 ngày làm việc để xóa nội dung của nhà xuất bản.

Trả lời