Loại trừ vị trí và chủ đề

Loại trừ vị trí và chủ đề
Loại trừ vị trí cho phép bạn ngăn quảng cáo hiển thị trên các trang web đã chọn không phù hợp với doanh nghiệp của mình, trong khi loại trừ chủ đề sẽ ngăn quảng cáo của bạn xuất hiện trên các trang web có chủ đề không liên quan cho khách hàng của bạn.


>> Loại trừ các trang về chủ đề cụ thể
>> Loại trừ địa chỉ IP
>> Loại trừ trang web và ứng dụng
>> Giới thiệu về tùy chọn danh mục trang web và loại trừ nội dung

Trả lời