Loại bỏ quảng cáo

Loại bỏ quảng cáo
Nếu có khi nào đó bạn muốn ngừng chạy một hoặc nhiều quảng cáo, bạn có thể loại bỏ chúng. Khi bạn loại bỏ một quảng cáo, quảng cáo này sẽ không còn xuất hiện trong chiến dịch của bạn và sẽ không thể khôi phục được. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem lại hiệu suất trong quá khứ của quảng cáo đã bị loại bỏ. Bài viết này giải thích cách loại bỏ từng quảng cáo một hoặc hàng loạt quảng cáo cùng lúc.
Cách loại bỏ quảng cáo
Chọn trải nghiệm AdWords bạn đang sử dụng. Tìm hiểu thêm.

Cách loại bỏ nhiều quảng cáo
Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi hàng loạt đối với nhiều chiến dịch, quảng cáo, nhóm quảng cáo và nhiều mục khác, thì bạn có thể cần sử dụng tải lên hàng loạt. Với tải lên hàng loạt, bạn có thể tải xuống bảng tính, thực hiện thay đổi ngoại tuyến, sau đó tải lên để các thay đổi có hiệu lực cùng một lúc.

Mẹo
Bạn có đang xem xét loại bỏ những quảng cáo hoạt động kém không? Thực hiện theo các đề xuất của chúng tôi để tạo quảng cáo chất lượng cao, có liên quan sẽ hoạt động tốt hơn và mang lại kết quả cho bạn.
Thử tạm dừng quảng cáo thay vì loại bỏ chúng. Bạn có thể tạm dừng quảng cáo và tạo một quảng cáo mới để thử nghiệm với văn bản quảng cáo khác và so sánh xem quảng cáo bị tạm dừng hoạt động ra sao so với quảng cáo mới.

Trả lời