Liên kết sâu

Liên kết sâu đưa người dùng đến một trang cụ thể trong một ứng dụng.

Đối với quảng cáo trên web, bạn có thể sử dụng URL đích đơn giản, chẳng hạn như www.example.com, để đưa người dùng đến trang đích trên trang web của mình. Để đưa người dùng đến thẳng một trang sản phẩm trên trang web, bạn có thể sử dụng một URL khác có nhiều thông tin hơn, chẳng hạn như: www.example.com/product_1234. Đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động, các URL này được gọi là liên kết sâu.
Đối với URL đích trong quảng cáo tương tác với ứng dụng, bạn có thể sử dụng liên kết chỉ mở ứng dụng của bạn hoặc liên kết sâu đưa người dùng trực tiếp đến một màn hình cụ thể trong ứng dụng. Thông số theo dõi được phép đối với các liên kết này.
Liên kết sâu không được thiết lập tự động khi bạn tạo ứng dụng và chúng hoạt động khác nhau trên iOS và Android. Đối với chiến dịch tương tác với ứng dụng trên Mạng tìm kiếm, AdWords tạo một URL ứng dụng bằng cách sử dụng liên kết sâu của bạn để quảng cáo của bạn tương thích với Google Tìm kiếm.
Tìm hiểu về thiết lập liên kết sâu tùy chỉnh cho ứng dụng Android

Cách liên kết sâu xuất hiện
Liên kết sâu thường được tạo thành từ 2 phần: lược đồ và máy chủ và đường dẫn. URI ứng dụng, là các liên kết sâu được định dạng lại, bao gồm phần thứ ba: ID gói ứng dụng. URL của bạn cũng có thể bao gồm thông số theo dõi.

ID gói ứng dụng là mã nhận diện duy nhất cho ứng dụng của bạn. Nhiều nhà phát triển tạo ID gói bằng cách sử dụng tên miền internet của ứng dụng đảo ngược lại. Ví dụ: ứng dụng do Google xuất bản bắt đầu bằng “com.google”.
Lược đồ là một phần của liên kết xác định ứng dụng nào cần mở. Đối với ứng dụng của bạn, bạn có thể sử dụng “http” hoặc lược đồ tùy chỉnh có thể bắt đầu bằng tên ứng dụng hoặc tên trang web.
Máy chủ và đường dẫn xác định vị trí duy nhất trong ứng dụng nơi nội dung của bạn tồn tại. Đối với ứng dụng của bạn, bạn sẽ chỉ định nơi mọi người sẽ đi đến khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn hoặc điều gì sẽ xảy ra khi ứng dụng của bạn mở.

Trả lời