Lập hóa đơn hàng tháng

Cài đặt thanh toán mà trong đó Google cung cấp cho bạn hạn mức tín dụng dành cho chi phí quảng cáo của bạn và bạn thanh toán cho những chi phí đó — theo điều khoản và điều kiện mà bạn đã đồng ý — bằng cách sử dụng séc, chuyển khoản ngân hàng hoặc phương thức thanh toán khác tùy thuộc vào vị trí của bạn.

Bạn có thể đủ điều kiện để sử dụng lập hóa đơn hàng tháng nếu doanh nghiệp của bạn đã được đăng ký là doanh nghiệp trong ít nhất một năm và bạn chi tiêu tối thiểu 5.000 đô la mỗi tháng (số tiền này có thể thay đổi tùy theo quốc gia).

Cài đặt này thường được các nhà quảng cáo và doanh nghiệp lớn sử dụng.

Liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của bạn để nộp đơn.

Trả lời