Làm thế nào mà blockchain thay đổi nền tảng giáo dục trực tuyến?

Hiện tại, giáo dục là lĩnh vực cũng quan trọng như y tế, tài chính, và có rất nhiều khía cạnh trong lĩnh vực này có thể được cải thiện nhờ sự phát triển của công nghệ, minh chứng là sự nhảy vọt của giáo dục trực tuyến.

Thị trường giáo dục trực tuyến đang phát triển nhanh chóng và ước tính sẽ đạt 325 tỉ đô la trên toàn cầu vào năm 2025. Các công cụ như thực tế ảo và cá nhân hóa chương trình học nhờ trí tuệ nhân tạo đang giúp cải thiện hiệu quả học tập cho học sinh ở mọi cấp độ.Blockchain có sức mạnh phá vỡ mọi ngành công nghiệp. Vậy, điều đó có ý nghĩa gì đối với ngành giáo dục trực tuyến? Một số công ty khởi nghiệp giáo dục đang có kế hoạch sử dụng nó để giải quyết các vấn đề phổ biến nhất trong giáo dục trực tuyến.

Một số vấn đề nổi cộm của giáo dục trực tuyến

Mặc dù giáo dục trực tuyến đã cung cấp cho mọi người khả năng học các kỹ năng cũng như kiến thức mới mà vẫn tận hưởng sự thoải mái từ trong chính ngôi nhà của mình, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục.Tỷ lệ duy trì và hoàn thành của người học đại diện cho vấn đề lớn nhất đối với các khóa học trực tuyến. Tỷ lệ hoàn thành các khóa học trực tuyến thấp đáng kinh ngạc. Mặc dù nhiều người học đã đăng ký và thanh toán hoàn toàn các khóa học này ban đầu, nhưng phần lớn không hoàn thành vì nhiều lý do khác nhau.Một số nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ hoàn thành thấp này đến từ việc thiếu các khóa học thật sự chất lượng. Phần lớn các khóa học trực tuyến đều thể hiện được rất nhiều người đăng ký học và điểm rating rất cao nhằm thu hút thêm học viên mới, nhưng với chất lượng đầu ra, hoặc số người hoàn thành cả khóa chỉ là con số nhỏ.

Công Nghệ

Trả lời