Kiểm tra vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của Google

Sau khi bạn đã tạo và quảng cáo của bạn chạy, có thể bạn sẽ muốn xem chính xác vị trí quảng cáo đó xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm của Google — nói cách khác là vị trí quảng cáo của bạn. Chúng tôi sẽ xem lại cách tìm quảng cáo đó bằng công cụ Chẩn đoán và xem trước quảng cáo và bằng cách sử dụng cột vị trí trung bình.

Sử dụng công cụ Chẩn đoán và xem trước quảng cáo để xem vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang cho một yêu cầu tìm kiếm cụ thể. Đây là cách đơn giản để kiểm tra vị trí của một quảng cáo và công cụ này cung cấp kết quả chính xác như tìm kiếm của Google mà không tích lũy bất kỳ lần hiển thị nào.
Tìm kiếm cột vị trí trung bình trong bảng thống kê trên các tab tài khoản của bạn. Nếu bạn không nhìn thấy cột này, bạn có thể thêm cột đó vào thống kê tài khoản của mình. Đây là cách tốt nhất để kiểm tra nhiều vị trí một lúc.

Mẹo
Chúng tôi biết điều đó là thích hợp, nhưng tốt nhất nên kiềm chế ham muốn tìm kiếm trên Google.com.vn để kiểm tra vị trí của bạn. Bằng cách thực hiện các tìm kiếm kích hoạt quảng cáo của bạn, bạn sẽ tích lũy số lần hiển thị mà không cần nhấp chuột, có thể làm giảm tỷ lệ nhấp của bạn và ngăn quảng cáo khỏi xuất hiện với tần suất như quảng cáo sẽ xuất hiện. Ngoài ra, nếu bạn liên tục tìm kiếm quảng cáo của chính mình bằng cách sử dụng tìm kiếm của Google nhưng không bao giờ nhấp vào quảng cáo đó, bạn có thể hoàn toàn không còn nhìn thấy quảng cáo nữa. Đó là vì hệ thống của Google ngừng hiển thị cho bạn quảng cáo mà hệ thống cho rằng bạn không quan tâm đến.

Các bước tiếp theo
Bạn vẫn không rõ? Sử dụng trình gỡ rối của chúng tôi để tìm kiếm các lý do khác khiến bạn không thể thấy quảng cáo của mình.
Tìm hiểu cách để khiến quảng cáo của bạn hiển thị trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm của Google và tìm hiểu cách vị trí quảng cáo được xác định.

Trả lời