Kiểm tra trạng thái phê duyệt của quảng cáo

Sau khi tạo quảng cáo, bạn có thể kiểm tra cột “Trạng thái” xem quảng cáo đã được xem xét chưa.

Bài viết này giải thích cách kiểm tra trạng thái và ý nghĩa của mỗi trạng thái.

Hướng dẫn
Chọn trải nghiệm AdWords bạn đang sử dụng. Tìm hiểu thêm.

Để kiểm tra trạng thái của quảng cáo:

Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
Từ danh sách bên trái, hãy nhấp vào chiến dịch có quảng cáo bạn muốn kiểm tra.
Nhấp vào tab Quảng cáo. Bạn sẽ thấy một bảng cùng với danh sách gồm tất cả các quảng cáo của chiến dịch đó.
Để kiểm tra trạng thái của một quảng cáo, chỉ cần xem cột “Trạng thái”. Nếu di chuột qua trạng thái của mỗi quảng cáo, bạn sẽ thấy giải thích chi tiết hơn về ý nghĩa của trạng thái.

Để xem thông tin chính sách chi tiết hơn (hoặc để kiểm tra trạng thái của một quảng cáo bị tạm dừng), bạn có thể bật cột “Chi tiết chính sách”.
Truy cập tab Quảng cáo trong tài khoản Adwords của bạn.
Nhấp vào nút Cột trong thanh công cụ phía trên bảng thống kê.
Nhấp vào Sửa đổi cột.
Trong phần “Thuộc tính”, hãy nhấp vào Thêm bên cạnh “Chi tiết chính sách”.
Nhấp vào Áp dụng.
Sau khi thực hiện các bước ở trên, bạn sẽ nhìn thấy cột Chi tiết chính sách trong tab Quảng cáo. Tại đó, bạn sẽ thấy chi tiết về lý do tại sao quảng cáo bị từ chối của bạn không được chấp thuận, tại sao quảng cáo “được chấp thuận (có giới hạn)” bị giới hạn cho một đối tượng nhất định hoặc tại sao trang web của bạn bị tạm ngưng.

Ý nghĩa của từng trạng thái
Bạn sẽ thấy một trạng thái cả trước khi quảng cáo được chấp thuận và sau khi quảng cáo được xem xét.
Trước khi xem xét, quảng cáo của bạn sẽ có một trong những trạng thái sau:

Đủ điều kiện: Quảng cáo vẫn đang được xem xét. Trong thời gian xem xét, quảng cáo có thể hiển thị trên các trang tìm kiếm của Google, nhưng không hiển thị trên Mạng hiển thị.
Đang xem xét: Quảng cáo vẫn đang được xem xét và không thể hiển thị cho đến khi được chấp thuận.
Quảng cáo video chưa được chấp thuận để xuất hiện trên YouTube nhưng đang được xem xét.
Sau khi xem xét, quảng cáo của bạn có thể chạy nếu có một trong những trạng thái sau:

Được chấp thuận: Quảng cáo tuân thủ các chính sách của AdWords, vì vậy, quảng cáo có thể được hiển thị cho mọi đối tượng.
Được chấp thuận (có giới hạn): Quảng cáo có thể chạy, nhưng không phải trong mọi tình huống do các hạn chế chính sách, chẳng hạn như việc sử dụng nhãn hiệu hoặc nội dung liên quan đến cờ bạc.
Được chấp thuận (không an toàn cho gia đình): Quảng cáo có thể chạy, nhưng không phải trong mọi tình huống do nội dung được xem là “không an toàn cho gia đình”.
Được chấp thuận (dành cho người lớn): Quảng cáo có thể chạy, nhưng không phải trong mọi tình huống do nội dung được xem là “dành cho người lớn”.
Đang phân phát (quảng cáo video): Quảng cáo video được chấp thuận để xuất hiện trên YouTube.
Sau khi xem xét, quảng cáo của bạn không thể chạy nếu có một trong những trạng thái sau:

Bị từ chối: Quảng cáo không thể chạy do vi phạm chính sách của AdWords.
Trang web bị tạm ngưng: Quảng cáo không thể chạy do trang web của quảng cáo vi phạm chính sách của AdWords.
Không phân phát (quảng cáo video): Tất cả các định dạng (dòng tiêu đề, mô tả, video, v.v.) của quảng cáo video đã bị từ chối.
Có vấn đề (quảng cáo video): Một hoặc nhiều định dạng của quảng cáo video “Bị từ chối” hoặc “Được chấp thuận (có giới hạn)”.
Không liên quan đến việc phê duyệt quảng cáo, quảng cáo của bạn có thể có một trạng thái khác, chẳng hạn như Bị tạm dừng, Đã kết thúc và Đang chờ xử lý.

Trả lời