Kiểm tra giá trị link

2 cách kiểm tra nhanh giúp bạn xác định giá trị của link:

 Nếu link đó dễ kiếm, nó chắc chắn không phải là link nhiều giá trị, hoặc nếu có thì giá trị đó cũng không duy trì được lâu

 Nếu một link mang lại nhiều lưu lượng truy cập, đó chắc chắn là một link giá trị

One thought on “Kiểm tra giá trị link”

Trả lời