Kiểm tra giá trị link

2 cách kiểm tra nhanh giúp bạn xác định giá trị của link:

 Nếu link đó dễ kiếm, nó chắc chắn không phải là link nhiều giá trị, hoặc nếu có thì giá trị đó cũng không duy trì được lâu

 Nếu một link mang lại nhiều lưu lượng truy cập, đó chắc chắn là một link giá trị

One thought on “Kiểm tra giá trị link”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *