Khoản ghi nợ cho phân phối quá

Khoản ghi nợ được áp dụng cho tài khoản của bạn nếu chúng tôi đã hiển thị quảng cáo quá nhiều làm bạn vượt quá giới hạn tính phí hàng tháng của mình. Google sẽ không tính phí bạn cho các nhấp chuột này và có thể tự động phát hành khoản ghi nợ trên hóa đơn của bạn.

Cách hoạt động:

Phân phối quá là khi AdWords hiển thị quảng cáo của bạn nhiều hơn so với ngân sách của bạn cho phép như thông thường. Và điều này có thể giúp bù lại cho những ngày khi quảng cáo của bạn hiển thị không nhiều lắm.

Khi phân phối quá xảy ra, tổng chi phí hàng ngày của bạn có thể tăng tới 20% so với ngân sách hàng ngày trung bình của bạn. Nhưng trong toàn bộ thời hạn thanh toán hàng tháng, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn giới hạn tính phí hàng tháng — số ngày trung bình của tháng (30,4) nhân với ngân sách hàng ngày trung bình của bạn.

Nếu Google phân phối quá cho quảng cáo của bạn quá thường xuyên và bạn tích lũy chi phí trong toàn bộ thời hạn thanh toán hàng tháng nhiều hơn so với ngân sách của bạn cho phép, thì khoản ghi nợ cho phân phối quá tự động được áp dụng cho tài khoản của bạn.

Trả lời