Khắc phục ứng dụng bị tạm ngưng

Nếu quảng cáo của bạn bị đánh dấu là “Ứng dụng vi phạm chính sách”, thì tức là quảng cáo đã bị từ chối bởi vì ứng dụng trong quảng cáo của bạn vi phạm một hoặc nhiều chính sách của chúng tôi áp dụng cho ứng dụng. Để bảo vệ trải nghiệm và sự an toàn cho người dùng của mình, chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ quảng cáo nào cho ứng dụng đó cho đến khi ứng dụng tuân thủ các chính sách AdWords. Việc này bao gồm cả quảng cáo quảng bá ứng dụng và quảng cáo tương tác với ứng dụng.

Bài viết này sẽ giải thích cách khắc phục ứng dụng của bạn, sau đó sẽ cho phép quảng cáo của bạn được chấp thuận.

Trước khi bắt đầu
Nếu bạn không có quyền thực hiện thay đổi đối với ứng dụng, hãy liên hệ với người thích hợp có thể giúp bạn chỉnh sửa ứng dụng. Bạn cũng nên tìm hiểu về những nội dung được phép trong chính sách quảng cáo AdWords.

Cách khắc phục ứng dụng bị tạm ngưng
Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để khắc phục ứng dụng bị tạm ngưng.

Bước 1: Tìm hiểu lý do tại sao ứng dụng của bạn không thể được quảng cáo
Ứng dụng của bạn không tuân thủ một hoặc nhiều chính sách của chúng tôi. Để tìm hiểu xem ứng dụng không tuân thủ chính sách nào, hãy xem cột “Trạng thái” trên trang Quảng cáo của tài khoản.

Mẹo
Nếu bạn thấy lý do từ chối được ghi là “Ứng dụng vi phạm chính sách”, hãy bật cột “Chi tiết chính sách”. Bạn sẽ thấy liên kết đến chính sách cụ thể mà ứng dụng của mình vi phạm.
Thông thường bạn sẽ nhận được email từ adwords-noreply@google.com bao gồm liên kết đến trang có nhiều thông tin hơn về một hoặc nhiều chính sách mà ứng dụng của bạn vi phạm và cách khắc phục các vấn đề đó. Nếu không nhận được email từ chúng tôi hoặc cần trợ giúp thêm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp tìm hiểu quảng cáo của bạn vi phạm chính sách nào.

Xem danh sách các chính sách AdWords để có thêm thông tin liên quan.
Bước 2: Thực hiện các thay đổi đối với ứng dụng của bạn
Khi bạn đã hiểu chính sách mà ứng dụng của mình vi phạm, hãy thực hiện các thay đổi cần thiết đối với ứng dụng để tuân thủ các chính sách của chúng tôi và sau đó xuất bản ứng dụng đã cập nhật trong cửa hàng. Các bước bạn cần phải thực hiện sẽ tùy thuộc vào chính sách, vì vậy, hãy tham khảo trang chính sách đó để biết chi tiết. Hãy đảm bảo ứng dụng của bạn tuân thủ chính sách, đặc biệt là đối với trang cài đặt, màn hình chính, bất kỳ màn hình chờ nào, màn hình tải hoặc màn hình tuyên bố từ chối trách nhiệm của ứng dụng và bất kỳ nội dung nào mà ứng dụng có thể có trong đó.

Lưu ý: Không phải tất cả vi phạm chính sách đều có thể khắc phục được
Ví dụ: hãy xem chính sách của chúng tôi về Phá vỡ hệ thống và Hành vi không đáng tin cậy. Chúng tôi chọn lọc cẩn thận các loại ứng dụng mà chúng tôi chấp nhận bởi vì chúng tôi muốn bảo vệ người dùng. Nếu bạn không thể khắc phục ứng dụng hoặc nếu bạn không muốn khắc phục, chúng tôi sẽ không thể chạy quảng cáo của bạn cho ứng dụng đó.
Bước 3: Gửi lại ứng dụng của bạn để chúng tôi xem xét
Khi bạn đã thực hiện các thay đổi cần thiết, hãy yêu cầu xem xét ứng dụng của bạn.

YÊU CẦU XEM XÉT
Nếu quá trình xem xét của chúng tôi cho thấy bạn đã khắc phục tất cả các vi phạm chính sách, chúng tôi sẽ bật lại ứng dụng và chấp thuận cho quảng cáo của bạn bắt đầu chạy lại. Chúng tôi xem xét hầu hết ứng dụng trong vòng 3 ngày làm việc. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn sau khi xem xét xong.

Không gửi ứng dụng của bạn để xem xét cho đến khi bạn chắc chắn rằng các vi phạm đã được khắc phục. Nếu quảng cáo hoặc ứng dụng của bạn bị từ chối nhiều lần do vi phạm các chính sách quảng cáo của chúng tôi, tài khoản AdWords của bạn có thể bị tạm ngưng để quảng cáo của bạn sẽ không còn chạy nữa.

One thought on “Khắc phục ứng dụng bị tạm ngưng”

Trả lời