Khắc phục tài khoản bị tạm ngưng

Có nhiều lý do khiến tài khoản có thể bị tạm ngưng và một số vi phạm nghiêm trọng đến mức chúng tôi có thể quyết định không bao giờ chấp nhận quảng cáo từ bạn. Tuy nhiên, một số trường hợp tạm ngưng tài khoản có thể được giải quyết để quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu chạy lại. Bài viết này sẽ giải thích một số lý do phổ biến nhất cho việc tạm ngưng tài khoản và cách khắc phục việc tạm ngưng.

Trước khi bắt đầu
Đăng nhập vào tài khoản AdWords và đọc các thông báo tạm ngưng để tìm hiểu thêm về lý do tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Bạn cũng có thể muốn tham khảo chính sách quảng cáo của chúng tôi để tìm hiểu về những việc chúng tôi không cho phép.

Hướng dẫn
Tùy thuộc vào lý do khiến tài khoản của bạn bị tạm ngưng, bạn sẽ cần phải thực hiện các bước khác nhau. Nếu không muốn khắc phục việc tạm ngưng, bạn có thể hủy tài khoản hoặc yêu cầu hoàn tiền.

Cách khắc phục tài khoản bị tạm ngưng
Vi phạm chính sách
Điều gì xảy ra: Nếu bạn liên tục vi phạm chính sách quảng cáo hoặc vi phạm nghiêm trọng chính sách của chúng tôi, chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản AdWords của bạn. Khi bạn vi phạm những chính sách này, thông thường chúng tôi sẽ gửi email cho bạn với cảnh báo và cơ hội để khắc phục vấn đề. Tuy nhiên, nếu bạn vi phạm nghiêm trọng chính sách của chúng tôi, chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức mà không thông báo trước để giúp bảo vệ người dùng của mình.

Điều bạn có thể làm:

Khắc phục tất cả vi phạm trong tài khoản của bạn. Tất cả quảng cáo bị từ chối của bạn phải được khắc phục hoặc xóa.
Yêu cầu khiếu nại. Chúng tôi cho phép bạn khiếu nại quyết định nếu bạn khắc phục vi phạm trong tài khoản của mình và gửi cho chúng tôi báo cáo về những thay đổi bạn đã thực hiện. Tuy nhiên, lưu ý rằng chúng tôi chỉ phục hồi tài khoản trong các trường hợp có sức thuyết phục.
Vi phạm phần mềm độc hại: Chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản của bạn để giúp đảm bảo rằng người dùng không bị ảnh hưởng bởi trang web của bạn. Hãy xem xét chính sách về phần mềm độc hại của chúng tôi để tìm hiểu cách loại bỏ phần mềm độc hại và gửi trang web của bạn để được kiểm tra lại.

Thanh toán: Số dư chưa thanh toán và tiền hoàn lại
Điều gì xảy ra: Khi chúng tôi không nhận được thanh toán cho chi phí quảng cáo của bạn, chúng tôi sẽ tạm thời tạm ngưng tài khoản AdWords cho đến khi bạn có thể thanh toán số dư của mình. Chúng tôi cũng tạm ngưng tài khoản nếu bạn có tranh cãi về khoản phí với công ty thẻ tín dụng của bạn thay vì thanh toán số dư.
Những gì bạn có thể làm: Nếu bạn muốn tiếp tục quảng cáo, dưới đây là những gì cần làm:

Thanh toán số dư của bạn trên trang Thanh toán chính của bạn.
Liên hệ với chúng tôi để cho chúng tôi biết rằng bạn đã thanh toán.
Nếu bạn thanh toán cho AdWords bằng tài khoản ngân hàng, bạn cũng sẽ cần gửi cho chúng tôi bằng chứng thanh toán cho ba thanh toán vừa qua. Bằng chứng có thể là bản sao chụp của bảng sao kê ngân hàng hoặc ảnh chụp màn hình tài khoản ngân hàng trực tuyến cho biết số dư tài khoản của bạn, các thanh toán đã thực hiện cho Google và tên trên tài khoản ngân hàng.
Thanh toán: Hành vi đáng ngờ
Tài khoản của bạn có thể bị tạm ngưng nếu chúng tôi thấy hành vi đáng ngờ trong hoạt động thanh toán của bạn chẳng hạn như sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp.
Truy cập trái phép
Điều gì xảy ra: Nếu chúng tôi thấy những nỗ lực hoặc hoạt động truy cập trái phép vào tài khoản AdWords của bạn, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản để giúp bảo vệ tính bảo mật của bạn và ngăn các thay đổi không mong muốn cho bạn.

Những gì bạn có thể làm: Báo cáo vấn đề và chúng tôi sẽ giúp bảo mật tài khoản của bạn để bạn bắt đầu lại quảng cáo.

Các vi phạm khác
Điều gì xảy ra: Tài khoản của bạn có thể bị tạm ngưng nếu chúng tôi phát hiện bạn vi phạm Điều khoản & điều kiện AdWords. Các ví dụ bao gồm việc sử dụng sai mã khuyến mại, thực tiễn kinh doanh không trung thực.

Những gì bạn có thể làm: Nếu bạn tin tài khoản của bạn bị tạm ngưng do lỗi, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua Trung tâm trợ giúp AdWords. Tuy nhiên, vui lòng biết rằng nếu vẫn có vấn đề lớn với tài khoản của bạn thì tài khoản vẫn sẽ bị tạm ngưng.

Cách hủy tài khoản bị tạm ngưng
Nếu bạn không thể giải quyết việc tạm ngưng tài khoản hoặc nếu bạn không muốn giải quyết, bạn có thể hủy tài khoản của mình bất cứ lúc nào. Bạn sẽ vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản bị tạm ngưng hoặc tài khoản đã hủy để xem lại chiến dịch, nhưng quảng cáo của bạn sẽ không chạy.

Cách yêu cầu hoàn tiền
Nếu bạn thực hiện thanh toán thủ công và còn tín dụng trong tài khoản, bạn có thể yêu cầu hoàn lại các khoản tiền chưa sử dụng đó.

Trả lời