Kênh mua sắm và Kênh độc quyền

Cài đặt kênh mua sắm và kênh độc quyền cho phép bạn tạo bộ lọc chiến dịch hoặc chia nhỏ các sản phẩm trong một nhóm quảng cáo chiến dịch Mua sắm dựa vào nơi chúng được bán.

Theo mặc định, chiến dịch Mua sắm được đặt để hiển thị sản phẩm được bán trực tuyến. Tuy nhiên, quảng cáo khoảng không quảng cáo địa phương có sẵn trong Google Merchant Center tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc, Pháp, Đức và Nhật Bản. Sau khi hoàn tất quá trình triển khai quảng cáo khoảng không quảng cáo địa phương, bạn có thể hiển thị sản phẩm được bán tại các vị trí cửa hàng thực của mình.

Khi lọc hoặc chia nhỏ sản phẩm trong một nhóm quảng cáo, “kênh” phân đoạn sản phẩm theo tính khả dụng trực tuyến hoặc địa phương và “kênh độc quyền” phân đoạn sản phẩm theo tính khả dụng trong một trong các kênh hoặc cả hai kênh.

Trả lời