Kế hoạch xây dựng link tốt là như thế nào?

Kế hoạch xây dựng link tốt là như thế nào cho tốt. Kế hoạch bao gồm việc sau đây:

 Đăng ký tài khoản trên các mạng xã hội lớn như Twitter, Facebook, YouTube và Google+, sau đó quảng bá website của bạn trên đó.

 Gửi website của bạn đến một số thư mục uy tín nhất (Ví dụ: http://dir.yahoo.com/ )

 Bình luận những câu thật sự có ý nghĩa trên các blog cùng chủ đề với website của bạn dựa trên kinh nghiệm của bạn.

Tuy nhiên, bạn cần biết link ở trong các câu bình luận này thường để mặc định là nofollow, tức là nó sẽ không mang lại một chút link juice nào cho website của bạn. Bạn cũng nên sử dụng tên bạn hoặc tên thương hiệu của bạn trong các câu bình luận này.

Trả lời