Ít dữ liệu: Định nghĩa

Biểu đồ hoặc thống kê hiển thị cảnh báo “ít dữ liệu” hoặc “dữ liệu hạn chế” có thể không phản ánh đầy đủ hiệu suất lâu dài của bạn.

AdWords chỉ có thể hiển thị kết quả hoặc thông tin chi tiết dựa vào dữ liệu bạn có từ trước đến nay.
Biểu đồ hoặc báo cáo hiển thị biểu tượng “ít dữ liệu” có thể có ít thông tin hơn sau này, khi quảng cáo của bạn tích lũy được nhiều hơn số lần hiển thị, lần nhấp, lần chuyển đổi hoặc các số liệu thống kê khác.

Xin lưu ý, kết quả hiệu suất của bạn có thể dễ dàng thay đổi vào lần sau, khi ai đó tương tác với một trong những quảng cáo của bạn hoặc chuyển đổi trên trang web của bạn.

Tốt nhất bạn nên chờ thêm dữ liệu trước khi thực hiện hành động trên biểu đồ hoặc đồ thị được dựa trên lượng thông tin hạn chế. Khi có nhiều thông tin hơn, bạn sẽ thấy một bức tranh chính xác hơn về cách quảng cáo và nhắm mục tiêu của bạn hoạt động.

Trả lời