Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

Bao gồm Giấy yêu cầu bảo hiểm, giấy xác nhận và những thông tin bằng văn bản có liên quan đến việc yêu cầu tham gia Hợp đồng bảo hiểm do đích thân hoặc đại diện hợp pháp của Bên mua bảo hiểm ký tên và cung cấp cho Hanwha Life Vietnam.

One thought on “Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm”

Trả lời