Marketing Online Google chấm dứt hoạt động mạng xã hội Google+ | Tiếp thị trực tuyến - Marketing online

Google chấm dứt hoạt động mạng xã hội Google+

Thư google gửi cho từng cá nhân thông báo việc ngừng hoạt động Google+

Tài khoản Google+ cá nhân của bạn sẽ không còn hoạt động vào ngày 2 tháng 4 năm 2019

Google chấm dứt hoạt động mạng xã hội Google+ vào 02.04.2019 sắp tới. Google đã gửi thư thông báo chấm dứt hoạt động cho cộng đồng. Và nhắc mọi người tải về các dữ liệu trên trang cá nhân Google+.

Thư google gửi cho từng cá nhân thông báo việc ngừng hoạt động Google+

Tuy nhiên “Nếu bạn là khách hàng G Suite, Google+ dành cho tài khoản G Suite của bạn vẫn sẽ hoạt động. Hãy liên hệ với quản trị viên G Suite của bạn để biết thêm thông tin. Chúng tôi cũng sẽ sớm giới thiệu giao diện và tính năng mới. Tìm hiểu thêm“.

Sau 8 năm hoạt động, Google+ hay Google Plus đã phải chấm dứt hoạt động do người dùng không thích sử dụng. Google+ có thể chỉ dành cho dân SEO là tốt hơn.

 

Kinh doanh [ 0906 929 833 ]