Gói mở rộng – Plugin

Các plugin có vai trò mở rộng các chưc năng của WordPress. Một khi plugin được cài đặt, bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chúng tại đây.

The search for installed plugins will search for terms in their name, description, or author. Kết quả tìm kiếm sẽ cập nhật ngay khi bạn đang gõ

If you would like to see more plugins to choose from, click on the “Add New” button and you will be able to browse or search for additional plugins from the WordPress Plugin Directory. Plugins in the WordPress Plugin Directory are designed and developed by third parties, and are compatible with the license WordPress uses. Oh, and they’re free!

KHẮC PHỤC LỖI
Hầu hết trường hợp, gói mở rộng hoạt động tốt với lõi của WordPress và những gói mở rộng khác. Thỉnh thoảng, tất nhiên, mã của một gói mở rộng mâu thuẫn với gói mở rộng khác, gây ra lỗi tương thích. Nếu trang mạng của bạn có dấu hiệu hoạt động bất thường, đây có thể là nguyên nhân. Hãy thử vô hiệu hóa tất cả gói mở rộng bạn có và kích hoạt lại chúng theo những tổ hợp khác nhau đến khi bạn tìm ra gói mở rộng nào gây ra lỗi.

Trả lời