Giới thiệu về tính năng theo dõi trong AdWords

Giới thiệu về tính năng theo dõi trong AdWords
Nếu đang chạy quảng cáo, bạn sẽ nhận được thông tin có giá trị như số lần quảng cáo đã phân phối và số lần nhấp vào quảng cáo của bạn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn sử dụng hệ thống phân tích bên ngoài Google và muốn theo dõi mọi thứ như số lần nhấp đến từ thiết bị di động hoặc lưu lượng truy cập quảng cáo đến từ Mạng tìm kiếm của Google so với Mạng hiển thị của Google? Bạn có thể truy cập loại thông tin này bằng cách thiết lập tính năng theo dõi trong tùy chọn URL.

Bài viết này giải thích cách theo dõi hoạt động trong AdWords và bạn có thể thiết lập gì trong tùy chọn URL. Thiết lập theo dõi là một ý tưởng hay nếu bạn đã và đang chạy thành công các chiến dịch và muốn biết thêm về số lần nhấp của mình.

Cách hoạt động của tính năng theo dõi
Tính năng theo dõi liên kết rất chặt chẽ với URL cuối cùng của quảng cáo. Nếu bạn không sử dụng tính năng theo dõi, ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn sẽ truy cập trực tiếp vào URL trang đích mà bạn đã nhập vào trường “URL cuối cùng” khi bạn thiết lập quảng cáo của mình. Nếu thiết lập tính năng theo dõi, bạn có thể chuyển khách hàng tiềm năng đến các URL trang đích cụ thể có thêm thông tin, chẳng hạn như từ khóa đã kích hoạt quảng cáo hoặc loại thiết bị mà người đã nhấp vào quảng cáo của bạn đang sử dụng.

Giới thiệu về tùy chọn URL
Bạn sẽ có thể tạo hoặc chỉnh sửa các tùy chọn URL ở cấp tài khoản, chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo, từ khóa hoặc liên kết trang web. Tùy chọn URL bao gồm hai phần chính:

“Mẫu theo dõi:” Trường mà tại đó bạn sẽ đặt thông tin theo dõi. Khi một quảng cáo được nhấp, thông tin này sẽ được thêm vào URL cuối cùng để tạo URL trang đích của bạn. Một mẫu theo dõi được tạo ở cấp nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản sẽ áp dụng cho tất cả quảng cáo trong nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản tương ứng. Nếu bạn xác định nhiều mẫu theo dõi ở các cấp khác nhau, mẫu cụ thể nhất sẽ được sử dụng. Mẫu theo dõi từ khóa là cụ thể nhất tiếp theo là quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch, sau đó là tài khoản. Tìm hiểu thêm
“Thông số tùy chỉnh:” Một loại tham số URL bạn có thể tự tạo và thêm vào mẫu theo dõi và URL cuối cùng. Tìm hiểu thêm
Điều cần biết
Thiết lập tùy chọn URL ở cấp nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản nghĩa là bạn có thể cập nhật thông tin theo dõi mà không cần gửi lại quảng cáo để phê duyệt. Tuy nhiên, nếu bạn thiết lập hoặc chỉnh sửa ở cấp quảng cáo, từ khóa hoặc liên kết trang web, chúng sẽ vẫn cần được xem xét.
Bạn có thể sử dụng nút “Kiểm tra” để kiểm tra và đảm bảo theo dõi được thiết lập chính xác. Sau khi bạn nhấp vào “Kiểm tra”, AdWords sẽ kết hợp URL cuối cùng của bạn với bất kỳ theo dõi nào mà bạn đã thiết lập để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn sẽ dẫn tới URL trang đích. Tìm hiểu thêm

Trả lời