Giới thiệu về quy trình phê duyệt quảng cáo

Để đảm bảo quảng cáo an toàn và phù hợp với mọi người, tất cả quảng cáo đều phải trải qua quá trình phê duyệt bằng cách sử dụng các chính sách quảng cáo của AdWords.

Bài viết này mô tả cách quá trình phê duyệt quảng cáo hoạt động và thời gian phê duyệt thông thường.

Cách quá trình phê duyệt hoạt động

Sau khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo, quá trình xem xét sẽ bắt đầu tự động. Tất cả các khía cạnh của quảng cáo đều được xem xét, bao gồm dòng tiêu đề, mô tả, từ khóa và trang web hoặc ứng dụng. Các khía cạnh này được xem xét theo các chính sách quảng cáo của AdWords. Hầu hết quảng cáo được xem xét trong vòng 1 ngày làm việc và một số quảng cáo đủ điều kiện chạy trong khi xem xét.

Nếu quảng cáo của bạn có bất kỳ vấn đề gì, quảng cáo sẽ ngừng chạy. Để giúp quảng cáo của bạn chạy lại, bạn sẽ được thông báo về chính sách và cho bạn biết những bước tiếp theo bạn có thể làm.
Nếu quảng cáo của bạn không hiển thị cho những người dùng nhất định hoặc nếu quảng cáo hoàn toàn không hiển thị, vấn đề có thể là do trạng thái phê duyệt của quảng cáo.

Để quảng cáo của bạn được xem xét

Bất cứ khi nào bạn tạo quảng cáo mới hoặc thực hiện các thay đổi cho một quảng cáo hiện có, quảng cáo đó sẽ tự động được gửi để xem xét. Cả quảng cáo đang hoạt động và bị tạm dừng đều sẽ được xem xét.

Sau khi lưu một quảng cáo, bạn thường sẽ thấy một trong những trạng thái sau:

Đang xem xét: Trong khi đang xem xét, quảng cáo của bạn sẽ không chạy cho tới khi được chấp thuận. Đừng lo, quá trình này thường cần tối đa 1 ngày làm việc.

Đủ điều kiện: Quảng cáo đủ điều kiện có thể chạy trên một số trang nhất định trong khi được xem xét.
Quảng cáo vẫn có thể bị từ chối hoặc bị tạm ngưng, vì vậy, hãy kiểm tra quảng cáo sau 1 ngày làm việc để đảm bảo quảng cáo được chấp thuận.

Nếu quảng cáo hoặc trang web của bạn bị từ chối hoặc bị tạm ngưng, sau đây là những gì cần thực hiện:

Khắc phục quảng cáo bị từ chối để quảng cáo được xem xét lại

Khắc phục trang web bị tạm ngưng để trang web được xem xét

Quá trình xem xét mất bao lâu
Hầu hết quảng cáo được xem xét trong vòng 1 ngày làm việc. Tuy nhiên, một số xem xét mất nhiều thời gian hơn vì quảng cáo cần xem xét phức tạp hơn.

Nếu quảng cáo của bạn ở trạng thái đang xem xét hơn 1 ngày làm việc đầy đủ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ để biết thông tin.

Mẹo: Cách bắt đầu quảng cáo vào một ngày cụ thể

Nếu bạn cần quảng cáo được chấp thuận trước một ngày cụ thể, hãy gửi quảng cáo trước vài ngày.
Trong khi hầu hết quảng cáo được xem xét trong vòng 1 ngày làm việc, đôi khi quá trình xem xét có thể mất nhiều thời gian hơn.

Để ngăn không cho một quảng cáo chạy ngay sau khi được chấp thuận, hãy tạm dừng quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch. Quảng cáo bị tạm dừng được xem xét giống như quảng cáo đang hoạt động. Tìm hiểu cách tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo.

Nếu bạn cũng có kế hoạch khởi chạy một trang web mới cùng lúc, trang web đó sẽ cần hoàn chỉnh để quảng cáo của bạn được duyệt.

Để đảm bảo rằng trang duy trì ở trạng thái ẩn cho đến ngày khởi chạy:

Không liên kết với trang mới trên phần còn lại của trang web. Nếu bạn liên kết với trang mới, công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục trang này và trang này có thể bắt đầu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Định cấu hình tệp “robots.txt” của trang web của bạn. Trong tệp robots.txt của trang web, bạn có thể yêu cầu công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục trang này. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng để khởi chạy, hãy xóa thay đổi. Tìm hiểu thêm về cách định cấu hình tệp robots.txt.

Trả lời