Giá mỗi lần xem (CPV)

Phương pháp đặt giá thầu mà bạn trả cho mỗi lần video của mình được phát. Bạn đặt giá thầu CPV để cho Google biết số tiền tối đa mà bạn sẵn sàng trả cho mỗi lượt phát video.

Với đặt giá thầu CPV, bạn trả tiền mỗi khi có ai đó chọn phát video của bạn hoặc tiếp tục phát video khi video tải trước khi họ duyệt qua nội dung video.

Bạn có thể chọn giá thầu CPV tối đa mặc định cho tất cả các quảng cáo trong chiến dịch của mình hoặc đặt giá thầu CPV riêng lẻ. Điều này có nghĩa là số tiền mà bạn trả bằng hoặc thấp hơn giá thầu của bạn, tùy theo giá thầu của các nhà quảng cáo khác.

Tùy chọn đặt giá thầu CPV chỉ khả dụng khi bạn chọn chạy quảng cáo video TrueView. Bạn có thể chọn đặt giá thầu CPV tối đa bằng cách nhấp vào tab Chiến dịch trong AdWords, nhấp vào Tất cả chiến dịch video, nhấp vào chiến dịch video mà bạn muốn xem lại rồi nhấp vào tab Mục tiêu.

Trả lời