[ facebook business ] Làm cách nào để chọn vị trí quảng cáo?

[ facebook business ] Làm cách nào để chọn vị trí quảng cáo?

Bạn có thể chọn vị trí bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện trong công cụ tạo quảng cáo. Lưu ý rằng mục tiêu mà bạn chọn sẽ xác định những vị trí quảng cáo dành cho bạn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn khai thác tối đa quảng cáo, hãy chọn Vị trí quảng cáo tự động. Nếu một vị trí quảng cáo hoạt động hiệu quả hơn, Facebook sẽ tự động phân bổ nhiều ngân sách cho vị trí quảng cáo đó hơn để giúp bạn tiếp cận được nhiều người hơn. Tìm hiểu thêm về vị trí quảng cáo tự động.

Cách chọn vị trí quảng cáo trong công cụ tạo quảng cáo:

Đi tới công cụ tạo quảng cáo.
Chọn mục tiêu của bạn và nhấp vào Tiếp tục.
Cuộn tới phần Vị trí quảng cáo.
Nhấp vào Chỉnh sửa vị trí quảng cáo để thêm hoặc xóa bất kỳ vị trí quảng cáo nào.
Cách chọn vị trí quảng cáo trong Power Editor:

Đi tới Power Editor.
Nhấp vào Nhóm quảng cáo.
Nhấp vào Tạo nhóm quảng cáo.
Nhập thông tin chi tiết cho nhóm quảng cáo rồi nhấp vào Tạo.
Trong ngăn chỉnh sửa, cuộn đến phần Vị trí quảng cáo.
Nhấp vào Chỉnh sửa vị trí quảng cáo để thêm hoặc xóa bất kỳ vị trí quảng cáo nào.
Tìm hiểu thêm về vị trí quảng cáo cho mục tiêu quảng cáo của bạn trong Hướng dẫn quảng cáo trên Facebook.

One thought on “[ facebook business ] Làm cách nào để chọn vị trí quảng cáo?”

Trả lời