Được chấp thuận (không dành cho gia đình): Định nghĩa

Trạng thái được đặt cho quảng cáo khi quảng cáo hoặc trang web của quảng cáo chứa nội dung dành cho người trưởng thành mà không có ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm. Những quảng cáo này vẫn có thể xuất hiện, nhưng không phải trong tất cả các trường hợp.

Quảng cáo được đánh dấu là “Được chấp thuận (không dành cho gia đình)” bao gồm nội dung có thể không thích hợp cho tất cả các đối tượng. Ví dụ: một số quảng cáo rượu, cờ bạc hoặc trang web hẹn hò nhất định có thể nằm trong danh mục này.

Xem Chính sách nội dung dành cho người lớn để biết thêm chi tiết.

Bất cứ khi nào bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo, Google đều xem xét để đảm bảo quảng cáo tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi. Khi quảng cáo của bạn được xem xét, quảng cáo sẽ có trạng thái gia đình tùy thuộc vào nội dung của quảng cáo và trang web. Quảng cáo có thể là “an toàn cho gia đình”, “không an toàn cho gia đình” hoặc “dành cho người lớn”.

Ảnh hưởng: Dưới đây là cách trạng thái “Được chấp thuận (không dành cho gia đình)” có thể ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện:

Ở một số quốc gia, chỉ quảng cáo “an toàn cho gia đình” mới có thể được hiển thị.

Một số loại quảng cáo như quảng cáo hình ảnh và quảng cáo video chỉ được phép chạy nếu chúng “an toàn cho gia đình”.

Các trang web và sản phẩm trong Mạng Google có thể chọn không hiển thị quảng cáo “không an toàn cho gia đình”.

Những người đã kích hoạt bộ lọc Tìm kiếm an toàn chỉ có thể thấy quảng cáo “an toàn cho gia đình” trên Google.

Trả lời