Được chấp thuận (dành cho người lớn): Định nghĩa

Trạng thái được đặt cho quảng cáo khi quảng cáo hoặc trang web của quảng cáo được xem là có nội dung người lớn có thể không thích hợp với tất cả đối tượng. Những quảng cáo này vẫn có thể xuất hiện, nhưng chỉ trong một số trường hợp nhất định.

Quảng cáo được đánh dấu là “Được chấp thuận (dành cho người lớn)” thường chứa ảnh khỏa thân hay tham chiếu đến hoạt động tình dục trong văn bản quảng cáo hoặc trên trang web của quảng cáo. Một số ví dụ bao gồm quảng cáo quảng bá các trang web có hình ảnh khỏa thân và quảng cáo có văn bản quảng bá tìm đối tác tình dục.

Ảnh hưởng: Dưới đây là cách trạng thái “Được chấp thuận (dành cho người lớn)” có thể ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện:

Quảng cáo “dành cho người lớn” chỉ có thể xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của Google khi ai đó sử dụng cụm từ tìm kiếm có tính chất người lớn. Ngoài ra, những người đã kích hoạt bộ lọc Tìm kiếm an toàn chỉ có thể thấy quảng cáo “n toàn cho gia đình” trên Google.

Một số quốc gia không cho phép quảng cáo “dành cho người lớn”. Xem những loại quảng cáo nào có thể chạy ở mỗi quốc gia.

Một số loại quảng cáo như quảng cáo hình ảnh và quảng cáo video chỉ được phép chạy nếu chúng “an toàn cho gia đình”.

Các trang web và sản phẩm trong Mạng Google có thể chọn không hiển thị quảng cáo “dành cho người lớn” hoặc “không an toàn cho gia đình”.

Xem chính sách để biết thêm chi tiết

Từ khóa: Do quảng cáo dành cho người lớn sẽ chỉ hiển thị trên Google cho các cụm từ tìm kiếm dành cho người lớn, hãy đảm bảo rằng các từ khóa mà bạn sử dụng cho những quảng cáo như vậy có tính chất người lớn.

Trạng thái quảng cáo: Bất cứ khi nào bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo, Google sẽ xem xét quảng cáo để đảm bảo quảng cáo tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi. Khi quảng cáo của bạn được xem xét, quảng cáo sẽ có “trạng thái gia đình” tùy thuộc vào nội dung của quảng cáo và trang web. Quảng cáo có thể là “an toàn cho gia đình”, “không an toàn cho gia đình” hoặc “dành cho người lớn”. Tìm hiểu thêm về trạng thái quảng cáo

Trả lời