Đối tác tìm kiếm: Định nghĩa

Các trang web trong Mạng tìm kiếm hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.

Đối tác tìm kiếm mở rộng phạm vi tiếp cận của Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm đến hàng trăm trang web không phải của Google, cũng như YouTube và các trang web khác của Google.

Trên trang web đối tác tìm kiếm của chúng tôi, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên các trang kết quả tìm kiếm, trên các trang thư mục trang web hoặc trên các trang khác liên quan đến tìm kiếm của một người.

Đối tác tìm kiếm được bao gồm trong các chiến dịch Mạng tìm kiếm theo mặc định, nhưng bạn có thể bỏ chọn tùy chọn đó khi tạo chiến dịch. Khi làm như vậy, quảng cáo của bạn chỉ đủ điều kiện để hiển thị trên Google Tìm kiếm và Google Mua sắm.

Với Chiến dịch mua sắm, Quảng cáo mua sắm của bạn có thể xuất hiện trên trang web đối tác tìm kiếm hiển thị và liên kết đến các sản phẩm cần bán.

Lưu ý
Tỷ lệ nhấp (CTR) vào quảng cáo trên các trang web đối tác tìm kiếm không ảnh hưởng đến Điểm chất lượng của bạn trên Google.com.

Trả lời