Đội ngũ

Ban Giám Đốc

Ông Back Jong Kook – Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên kiêm Tổng Giám Đốc

Tốt nghiệp Cử Nhân Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Hanyang năm 1989, Ông Back Jong Kook bắt đầu sự nghiệp của mình tại công ty bảo hiểm Hanwha (Hanwha Life Insurance, tên trước đây là Korea Life Insurance)- thành viên chủ chốt của Tập đoàn Hanwha, Hàn Quốc. Trong hơn 20 năm phấn đấu, Ông Back Jong Kook đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động hoạch định chiến lược và thực hiện các kế hoạch kinh doanh cho công ty và lần lượt trải qua những vị trí quan trọng: Giám đốc Chi nhánh (1996 – Inil, Wonchang, Ganseok), Phó Giám đốc Huấn luyện Kinh doanh (2005); Giám đốc Hỗ trợ Kinh doanh (2008).

Từ năm 2011, với nhiều thành tích nổi bật, Ông Back Jong Kook được bổ nhiệm làm Giám đốc Kinh doanh Khu vực Jeju của Hanwha Life Insurance. Tháng 11 năm 2012, bằng nhiều kinh nghiệm công tác tại nước ngoài và chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm, ông Back Jong Kook đã chính thức được Tập đoàn Hanwha đề bạt giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam, gọi tắt là Hanwha Life Vietnam. Ông cũng đã được Bộ Tài Chính Việt Nam chấp thuận giữ chức vụ Tổng Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Hanwha Life Vietnam kể từ ngày 14/11/2012.

Ngày 24/3/2015, Ông Back Jong Kook, đã được phê chuẩn là Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam, thay thế cho ông Park Jae Hong là Chủ tịch Hội đồng Thành viên trước đây, theo Công văn phê chuẩn số 3829/BTC- QLBH  bởi Bộ Tài chính.

Trả lời