Đo kết quả

Khám phá bộ tính năng báo cáo AdWords mà chúng tôi có để giúp bạn đạt được mục tiêu doanh nghiệp của mình. Chạy báo cáo bất kỳ lúc nào để xem quảng cáo, từ khóa và chiến dịch nào mang đến công việc kinh doanh tốt nhất cho bạn để bạn có thể đầu tư khôn ngoan hơn và tăng lợi tức đầu tư (ROI) của mình.


>> Kết nối mục tiêu của bạn với dữ liệu

>> Tìm và chạy báo cáo

>> Hiểu dữ liệu của bạn

>> Theo dõi bán hàng và các chuyển đổi khác

>> Google Analytics và AdWords

>> Các vấn đề thường gặp về báo cáo

 

Trả lời