Định dạng quảng cáo video TrueView

Quảng cáo video TrueView cung cấp cho người xem YouTube khả năng chọn quảng cáo video họ muốn xem và khi nào – có nghĩa là bạn sẽ không phải trả tiền cho những lượt xem không mong muốn.

Có hai loại quảng cáo TrueView (được gọi là định dạng):

Quảng cáo trong luồng chạy trước, trong hoặc sau video trên YouTube hoặc trên trang web và ứng dụng đối tác video. Chúng cung cấp cho người xem tùy chọn bỏ qua quảng cáo sau 5 giây. Các quảng cáo này giúp bạn nâng cao nhận thức cho thương hiệu và sản phẩm của mình trong khi người dùng xem video.

Quảng cáo khám phá video xuất hiện ở những nơi như kết quả tìm kiếm YouTube, cạnh video liên quan, trên trang chủ YouTube và các trang web cũng như ứng dụng của đối tác. Chúng mời người dùng nhấp vào hình thu nhỏ để xem quảng cáo video của bạn và giúp hiển thị video của bạn cho một đối tượng quan tâm.

Bạn có thể tạo quảng cáo TrueView trong AdWords bằng cách sử dụng loại chiến dịch “Video”.

Cách bạn được tính phí

Với quảng cáo TrueView, bạn trả tiền khi một người xem xem 30 giây video của bạn (hoặc toàn bộ thời lượng của video nếu video đó ngắn hơn 30 giây) hoặc tương tác với video của bạn, tùy thời điểm nào đến trước. Điều này có nghĩa là bạn sẽ chỉ phải trả tiền khi ai đó chọn tương tác với quảng cáo của bạn.

Trả lời