Địa chỉ IP

Số duy nhất được gán cho mỗi máy tính hoặc thiết bị khác kết nối Internet.

Địa chỉ Giao thức internet (IP) được Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) chỉ định cho các thiết bị
Internet. Đôi khi, ISP chỉ định cùng một địa chỉ IP cho một số lượng lớn máy tính. Kết quả là nhiều máy tính có thể có địa chỉ IP giống nhau.

Địa chỉ IP thường có thể được sử dụng để nhận dạng vị trí mà từ đó máy tính kết nối Internet. Khi bạn đặt nhắm mục tiêu theo vị trí cho chiến dịch quảng cáo của mình, địa chỉ IP giúp AdWords biết khách hàng nào dường như đang sử dụng máy tính trong vùng được nhắm mục tiêu của bạn

Bạn có thể sử dụng Loại trừ IP để giúp ngăn quảng cáo của bạn hiển thị cho một địa chỉ IP cụ thể.

Trả lời