Đang xem xét: Định nghĩa

Trạng thái được cung cấp cho những quảng cáo không thể chạy cho đến khi Google xem xét chúng (thường trong vòng 1 ngày làm việc). Nếu chúng tôi thấy một quảng cáo tuân thủ các chính sách của chúng tôi, quảng cáo này có thể bắt đầu chạy.

Ý nghĩa: Quảng cáo “đang xem xét” không thể chạy ở bất kỳ đâu cho đến khi chúng được xem xét và chấp thuận vì chúng cần được xem xét kỹ hơn để đảm bảo chúng tuân thủ chính sách của chúng tôi. Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa một quảng cáo, Google sẽ xem xét quảng cáo nàyđể đảm bảo quảng cáo tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi, đồng thời an toàn và thích hợp cho người dùng.

Quảng cáo bị ảnh hưởng: Lúc đầu, một số loại quảng cáo tự động được đánh dấu là “đang xem xét”, bao gồm:

quảng cáo hình ảnh và quảng cáo video

quảng cáo trong chiến dịch chỉ nhắm mục tiêu các trang web đối tác của Mạng Google

quảng cáo văn bản có vẻ liên quan đến chính sách sản phẩm, chẳng hạn như cờ bạc hoặc rượu

Xin nhớ, một quảng cáo “đang xem xét” không nhất thiết có nghĩa là quảng cáo này vi phạm chính sách của chúng tôi. Nếu chúng tôi xem xét quảng cáo này và không phát hiện thấy vấn đề gì, quảng cáo của bạn sẽ có thể bắt đầu chạy.

Những gì bạn có thể làm: Quảng cáo của bạn đã xếp hàng để được xem xét, vì vậy bạn sẽ cần chờ cho đến khi việc xem xét đó hoàn tất. Chúng tôi xem xét hầu hết quảng cáo trong 1 ngày làm việc, tuy nhiên một số xem xét phức tạp hơn có thể cần nhiều thời gian hơn. Nếu quảng cáo của bạn được xem xét lâu hơn 1 ngày làm việc đầy đủ, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp bạn.

Trả lời